Проверете дали можете да причислите вашето дете към функционално неграмотните хора.

Според световната статистика само половин процент от хората на Земята не умеят да четат и пишат. На пръв поглед, неграмотността е напълно победена.

Но учените бият тревога – по данни от различни изследвания, от 25 до 50% от населението на Земята е функционално неграмотно.

Важно е да знаем!

По резултати от изследване, проведено през 2003 г. от Международния институт по четене, по качество на функционална грамотност и четене България заема 32-ро от 40 възможни места.

Едва един от 3-ма зрелостници е в състояние да разбира съдържанието на научни и литературни текстове.

Какво е това функционална неграмотност?

Функционално неграмотният умее да чете и пише, но на практика не разбира смисъла на прочетеното.

Изпитва трудности при четене и попълване на документи, не разбира какво е написано в листовките на лекарствата или към указанията за употреба на домакинския уред.

Освен това, при такива хора страдат и речевите умения – почти не възприема изказванията на други хора или ги приема изкривено.

А също и с усилия изразява своите мисли.

Как изглежда функционалната неграмотност при децата?

Разбира се, не трябва да се правят прибързани изводи, но ако наблюдавате у своето дете вече в училищна възраст следните симптоми, трябва да се обърнете към невропсихолог или логопед:

• Не обича да чете;
• Оплаква се от дискомфорт, главоболие или парене в очите, което възниква всеки път по време на четене;
• Моли вас или някого другиго да обясни прочетеното;

• Срича;
• Всячески се опитва да избегне трудни умствени задачи;

• Не умее да следва, дори елементарни инструкции;
• Изпитва агресия спрямо тези, които го натоварват с умствени задачи;

Откъде се появява тази функционална неграмотност?

Изследователите свързват нарасналия брой функционално неграмотни хора с развитието на информационния поток.

Директни научни доказателства, че телевизията и интернет водят до функционална неграмотност няма.

Но едновременно с това не трябва да отричаме, че заедно с тези, които по цял ден прекарват пред телевизора или пред компютъра, функционално неграмотните са повече.

В групата с най-голям риск са децата, чиито родители с удоволствие им дават в ръцете смартфон и таблет, вместо да възпитават любов към четенето на книги.

Ограничаването до минимум на гледането на телевизионни предавания, компютърни игри, посещения в социалните мрежи и форуми в съвременните условия е необходимо.

Детето, което на 10 години, не може да разбира прочетеното, вече се смята за функционално неграмотно.

И колкото повече расте, толкова по-трудно става справянето с проблема.

Как да предотвратим функционалната неграмотност?

• Ограничете до минимум използването на електронни устройства;
• Тренирайте паметта на детето – учете стихове, скоропоговорки, песни;
• Четете на глас на детето, дори когато вече умее да чете само;

За предпочитане са книгите, които са му интересни на него.

• Обсъждайте прочетеното, споделяйте впечатления, задавайте въпроси по прочетения текст и задължително отговаряйте на въпросите на детето.

Какво да правим, ако проблемът вече съществува?

Не трябва да се отчайвате, ако сте забелязали у своето дете признаци на функционална неграмотност.

Ежедневните занятия, насочени към разрешаването на този проблем, могат да имат добри резултати.

За разрешаване на проблема трябва предварително да научим детето да работи с текст:

• Помолете го да не чете на глас;
• Запознайте го с различните начини на четене – познавателно, обучаващо, наблюдателно;
• Учете детето да дели текста на части според смисъла;