Новият коронавирус – SARS-CoV-2, предизвикващ болестта COVID-19, се отнася към респираторните вируси – засяга дихателните пътища и предизвиква застрашаваща живота пневмония.

Колкото повече учените научават тази инфекция, толкова по-често се споменава и за друга опасност – усложненията върху сърцето.

Как точно коронавирусът влияе на сърцето

Болести на сърцето като основен рисков фактор

Повечето от заразените със SARS-CoV-2 прекарват инфекцията без каквито и да е усложнения. Основна заплаха вирусът представлява за възрастни хора, както и за онези с отслабена имунна система, които са и със съпътстващи заболявания.

И въпреки че коронавирусът поразява преди всичко белите дробове, хронични заболявания на дихателните пътища, дори и такива като ХОББ или астма, не са сред лидерите в списъка с рискови фактори за повишена вероятно от развитие на сериозни усложнения.

До летален изход се стига при 6-8% от заразените с тежки диагнози.

Списъкът се оглавява от заболявания на сърдечно-съдовата система, като при тях смъртността е 10-13%. Освен това в първата петица на рискови фактори се споменава също и захарен диабет, който често съпровожда сърдечни проблеми – смъртността е 7-9% и отделно се изнася артериалната хипертония, при която смъртността е 6-8%.

Изследване на организацията ISARIC установява, че рискът от летален изход при COVID-19 при хора със сърдечно-съдови заболявания е по-висок с 31%.

Не по-малка опасност представлява и затлъстяването, което по данни на организацията, повишава риска от летален изход с 37%, дори и в млада възраст

Наднорменото тегло на първо място се отразява на сърдечната функция, затова и кардиологичните усложнения при коронавирус, са един от основните проблеми, с които днес се сблъскват лекарите.

Как SARS-CoV-2 влияе на сърцето

Основната рискова група са хората с вече съществуващи сърдечно-съдови заболявания. Но хората със здраво сърце също могат да пострадат от коронавирусна инфекция.

В изследване публикувано в JAMA Cardiology се отбелязва, че при тежко протичане на COVID-19 се наблюдава възпаление на миокарда – миокардит.

Ако увреждането е съществено, това може да доведе до сърдечна недостатъчност, която става и причина за кислороден глад, отслабеното сърце не може адекватно да изпомпва кръв.

Възпалението може да се развие по два пътя. В първия случай лекарите предполагат, че вината за това е действието на самата инфекция.

Всички вируси проникват в клетките с помощта на специални белтъци, които се присъединяват към повърхността на клетката и така проникват в нея.

Всеки вирус си има своите „ключове”, подходящи за своите ключалки. Изследванията показват, че SARS-CoV-2 ефективно се присъединява към белтъчния рецептор ACE2.

При болести на сърцето в клетките на миокарда количеството на този ензим се увеличава.

Затова се предполага, че хора с такива диагнози са в по-голяма степен предразположени към по-тежко протичане на болестта. При тях вирусът не се локализира в дихателните пътища, а се разпространява и към сърдечно-съдовата система.

Нетипичен инфаркт на миокарда

По данни на няколко изследвания, при COVID-19 може да се наблюдава нетипичен инфаркт на миокарда. Обикновено сърдечният пристъп е предизвикван от запушване на коронарната артерия – кръвта престава да постъпва в отделния участък на миокарда, където тъканите загиват.

На ЕКГ при тези пациенти се наблюдава и още един характерен признак – повишаване на сегмента ST. Тази картина е характерна и при тежки случаи на COVID-19 с нарушена сърдечна функция.

По-нататъшната диагностика не показва при тях увреждания на коронарните артерии.

Лекарства, използвани при коронавирусна инфекция

Днес се използват единствено експериментални лекарства за лечение на COVID-19. През 2003 г. някои изследвания показаха, че противомаларийният препарат хидроксихлорохин може да е ефективен срещу върлуващия тогава коронавирус, който предизвиква епидемия от пневмонии.

Настоящата епидемия е предизвикана от нов вид коронавирус, затова и бяха направени опити за лечение с този препарат.

У нас дори се надигна своеобразна истерия, българско държавно предприятие започва да произвежда от този препарат и да го доставя на болниците.

Разбира се, лекарите осъзнават, че този препарат крие своите рискове, неслучайно е изтеглен от пазара през 2019 г.

Първите съобщения, че може да е опасен за сърцето, се появиха от САЩ, докато у нас се създаде впечатление, че едва ли не е панацея, което е доста далеч от истината.