Захарният диабет се отнася към едно от най-разпространените заболявания, при което страдат обменните процеси, особено метаболизма на въглехидратите.

В основата на захарния диабет стои нарушение на доставката на глюкоза заради дефицит на инсулин – при първи тип, или за сметка на нарушение на абсорбцията при достатъчно количество – от втори тип.

Естествено е, че такива процеси неизбежно ще се отразяват на състоянието на болния, формират се достатъчно опасни и тревожни симптоми, а също страдат и вътрешните органи и тъкани.

Ако захарният диабет протича дълго и е лошо компенсиран, може да формира усложнения от страна на вътрешните органи и да доведе до развитие на опасни остри коматозни състояния.

Неотложни състояния при диабет – кома

Ако заболяването не се лекува, не се провежда редовен контрол за нивото на кръвната захар, а самият пациент още не умее или не може поради определени особености – възраст, психически особености, определят дозите инсулин и да подбира храненето си, всичко това застрашава с развитие на сериозни усложнение.

Опасни ще бъдат всички усложнения на диабета – както отложени – под формата на увреждане на бъбреците, сърцето, кръвоносните съдове, очите и нервната система, така и неотложни, в резултат на рязко покачване или понижаване на нивото на глюкозата в плазмата.

При хората, имащи диагноза диабет, могат да възникнат няколко варианта на кома с рязко повишаване на кръвната захар:

• Кетоацидотична;
• Лактат-ацидоза с формиране на кома;
• Хиперосмоларна кома;

Освен това е възможно развитие на състояние на кома в резултат на рязко понижаване на глюкозата в кръвта – хипогликемична кома.

Всяко от тези видове усложнения е опасен за развитието за здравето и живота на пациента, и изискват оказване на медицинска помощ и корекция на метаболитни нарушения.

Признаци на диабет с опасност от кетоацидоза

Този род усложнения могат да възникват при децата и младите пациенти, които продължително игнорират първите признаци на диабета.

Много от проявленията на заболяването те приемат за други патологии и състояния, провеждат опити за самолечение, в резултат на което често в болницата пациентите пристигат вече в състояние на кетоацидоза.

Могат също да влияят и проблеми с лечението – използване на препарати инсулин с изтекъл срок на годност, неправилно съхраняване или грешна система на въвеждане, неправилен подбор на храните източници на въглехидрати и техните обеми. Често до кома може да доведе и спирането на инсулина.

Освен това развитието на кома може да се провокира от развитие на съпътстващи заболявания – инфекциозни, метаболитни и кръвоносни съдове.

Основните признаци на диабет с нарастваща кетоацидоза се развиват в продължение на няколко денонощия, рядко комата настъпва за няколко часа – това е по-типично за хипогликемията.

При дефицит на инсулин протича увеличаване на нивата на глюкозата в кръвта. Прекомерните количества глюкоза се отделя през бъбреците с голям обем течности.

Това води до обезводняване с жажда, сухота на кожата и на лигавиците, често посещение на тоалетна с отделяне на големи обеми от урина.

Диабетна кома – механизми на развитие

Това са състояния, възникващи в резултат на дефицит на инсулин и на увеличаване на глюкозата в плазмата.

Всъщност това са обменни нарушения, достигащи своите крайни стойности, при които организмът, дори и за сметка на своите компенсаторни и защитни механизми вече не може да нормализира състоянието си.

Обикновено за хора с диабет тип 1 е по-характерно развитие на диабетна кома с кетоацидоза, докато за втори тип е типично развитието на хиперосмоларна кома.