В новоприетия Национален рамков договор за медицинските и денталните дейности се допуска лекари и зъболекари да отказват лечение на агресивни пациенти, като изключението е само в случаите на застрашаващи живота състояния.

В разрез с Хипократовата клетва или за опазване на здравето на лекарите

Дали този текст не влиза в разрез с Хипократовата клетка, която полагат всички завършили специалностите „медицина” и „дентална медицина”.

От пациентските организации се опасяват, че този начин на формулиране на текста в НРД може да създаде условия за превратно тълкуване и така лекари и зъболекари да започват да оказват помощ избирателно.

Засега, разбира се, това са само предположения какви може да са последствията. От друга страна този текст може и да се окаже недействителен, тъй като може да е в противоречие със закона.

В разпоредби на Наказателния кодекс се съдържа задължение под страх от наказателна отговорност на медицинските специалисти да оказват помощ, когато се налага.

През последните години случаите на агресия срещу лекари доста зачестиха и бяха шумно отразявани от медиите, тъй като подобно поведение не може да се толерира и съответно трябва да бъде порицавано в обществото.

Този текст в НРД е може би опит да се предпазят изпълнителите на медицинска и дентална помощ от агресивни пациенти или от техните близки.

В Наказателния кодекс бяха приети промени, с които се предвиждат по-тежки наказания за проявена агресия срещу медицинско лице.

При първите случаи, които бяха отразени в медиите, се оказа, че на виновните лица трудно може да се търси справедлива наказателна отговорност и затова управляващото мнозинство внесе промените в редица текстове на НК.

Разбира се, от това агресията срещу медицински специалисти не намаля, увеличаването на наказанията не доведе до възпиращ ефект по отношение на гражданите, в качеството им на пациенти.

Защо се провеждат обучения за справяне с агресивни пациенти във ВМА

И така се стигна до организирането на обучения за медицински специалисти как да се справят с агресивни пациенти през 2017 г.

Бяха анализирани и какви са основните причини пациентите да проявяват такова поведение срещу лицата, които са призвани да им помогнат.

Оказа се, че причината се крие в непознаване или неразбиране на методите на лечение, които им прилагат или на помощта, която им се оказва.

Към момента обаче това са единствените обучения, които са организирани за справянето с агресията, проявена от пациенти и техните близки.

Няма информация да се предвиждат следващи с цел обхващане на по-голям брой медицински специалисти. Дали пък лекарите, особено в сферата на спешната медицинска помощ, да не трябва да станат и специалисти по бойни изкуства или по-добри психолози, които да умеят да успокояват агресорите.