Най-тежките травми на човека се смятат увреждания от електричество и удар от мълния.

Често последствията от подобни увреждания са сериозни, комбинирани и сложни за лечение.

И може да се увреди не само кожата, но и вътрешните органи, главният мозък и миокарда, което без оказване на правилна помощ води до летален изход.

Често на мястото, където е бил контактът с електричен ток, се образуват изгаряния, некроза на тъкани, човек изпитва болка, изпада в шок.

И е важно колко бързо и правилно ще бъде оказана първа помощ при травми с електричество.

Какво трябва да се направи?

Причини за травми – контакт с електричество

Уврежданията и травмите, предизвикани от преминаване на ток през тялото, винаги са опасни със своето непредсказуемо протичане и последствия, дори външни увреждания на практика да няма.

Уврежданията обикновено са локализирани в мястото на влизане и излизане на електричния ток.

Човешкото тяло, поради специфичната структура на тъканите, притежава добра електропроводимост.

Електротравма е възможна както при непосредствен контакт с електричен ток – розетки, оголени проводници, неизправни електрически уреди, или ако се намираме в зоната на електрична дъга.

Например, престой в близост до големи далекопроводи, трансформатори за високо напрежение.

Макар и подобни травми да са към категорията на редките, те могат да бъдат тежки, и в някои случаи ако неправилно се окаже помощ на пострадалия, може да се стигне до летален изход.

Най-често такива травми получават мъжете, които се занимават с домашни ремонти или с поправка на битови прибори, или деца, оставени без надзор.

Последствия от електротравмите за органи, тъкани и за мозъка

До голяма степен последствията от електротравмите за тялото и за нервната система, главния мозък зависят от някои характеристики.

Това са условия са околната среда и на тялото – мокри ръце, наличие на вода, която влиза в съприкосновение с тялото, обувки, дрехи.

Постоянният ток с ниско напрежение е по-малко опасен от променливия.

Но ако напрежението е високо – ситуацията се променя и по-опасен става постоянният ток

Нервната система като цяло и главният мозък, а също и сърцето, са нещо като електроуреди на организма, именно те страдат първи.

Смята се, че женският организъм е по-чувствителен към електротравми, в сравнение с мъжкия.

Колкото по-млад е организмът, толкова по-тежки могат да бъдат последствията от травмите.

Важна е продължителността на въздействието, колкото повече ток минава през тялото, толкова по-критични са последствията.

Употреба на алкохол, прегряване, хипоксия водят до повишена чувствителност на кожата и тъканите към електричния ток.

Какво се случва с тъканите при въздействие на електричен ток – изгаряния, топлинно въздействие?

При увреждане на тялото с ток се формира верига от последователни химични реакции – това е като при въздействие на кожата и тъканите с висока температура.

Реакциите в зависимост от условията на травмата и силата на тока възникват веднага след увреждането.

Органите и тъканите отговарят на електричния ток с определени физиологични изменения и патологични реакции.

На първо място, е характерно изгарянето на тъканите, като се уврежда не само кожата, но и прилежащите тъкани.

Ако това е битова травма, изгарянето може да не бъде много силно, макар и до голяма степен уврежданията да зависят от продължителността на въздействието и силата на тока.

Ако става въпрос за професионални травми или увреждания в областта на далекопроводи с високо напрежение или трансформатори, изгарянията могат да бъдат изключително тежки, наред с общото въздействие.