Известно е, че стресът може да увеличи честотата и тежестта на припадъци при пациенти с епилепсия. Сега изследванията се хвърлят светлина върху причините за това, и дори може да се намери начин да го спре.

Установило се защо стресът увеличава честотата на пристъпите при епилепсия и как мозъкът реагира на тези припадъци.

Както е известно, епилепсията е неврологично заболяване, характеризиращо се с припадъци, които се дължат на внезапни колебания на електрическата активност на мозъка.

Стресът и тревожността са добре проучени тригери за припадъците сред хората с епилепсия, и изследванията показват, че намаляването на напрежението може да намали риска от пристъпи.

Макар че невролозите препоръчват хората с епилепсия да избягват стресови ситуации, като начин за избягване на припадъци, дължащи се на нервно напрежение, невинаги е възможно да се постигне това, което подчертава необходимостта от терапевтична алтернатива.

Учените все още не са съвсем наясно как стресът причинява припадъци, и затова е трудно разработването на терапевтична методика.

Но сега учени от университета на Западно Онтарио в Канада смятат, че вече са една стъпка по-близко към постигането на тази цел.

Предизвикваният от стрес припадък се дължи на повишена активност в крушовидния кортекс. За целта на проучването изследователите се фокусираха върху анализа на активността на кортикотропин-освобождаващ фактор /КОФ/ в мозъците на плъхове с и без епилепсия.

КОФ е невротрансмитер е химическо вещество, което осигурява комуникацията между нервните клетки, който регулира поведенчески отговор на стреса.

Изследователите наблюдавали как КОФ въздейства на крушовидния кортекс на гризачите, за който е известно, че предизвиква пристъпите на епилепсия при хора.

Сред плъховете без епилепсия, изследователите установили, че КОФ намалява активност в крушовидния кортекс на мозъка. Сред плъховете с епилепсия, обаче се установило, че КОФ прави обратното, увеличава се активността на крушовидния кортекс.

Когато в рамките на експеримента използвали КОФ при плъх с епилепсия, полярността на ефекта от въздействието на този хормон отслабнала. И в този момент учените решили да проучат защо точно това се случва.

В по-нататъшното изследване екипът от учени установил, че КОФ променял невронно сигнализиране в мозъка при плъхове с епилепсия.

По-конкретно, те установили, че КОФ се активира от протеин, наречен регулатор на G-протеин, сигнализиращ протеин тип 2, който променя комуникацията между нервните клетки в крушовидния кортекс, и така се увеличава честотата на пристъпите.

Изследователите отбелязват, че направените от тях открития могат да се използват за предотвратяване на индуцирани от стрес пристъпи при епилептици чрез блокиране на КОФ.

Авторите на проучването също така отбелязват, че са много радостни от факта, че на практика създават една нова възможност за лечение на пациенти с епилепсия.

Освен това, учените казват, че направените от тях открития могат да имат последствия за други неврологични заболявания като депресия и шизофрения.

Тези състояния могат да предизвикат неврохимични процеси, които увеличават тежестта на симптомите.