За младите родители е почти невъзможно да устоят да не утешат децата си, когато започнат да плачат, дори и ако това е посред нощ.

Но едно проучване показва, че ако се оставят да се наплачат, преди да заспят, независимо кога са се събудили, това няма да им причини емоционална травма или пък да ги стресира в дългосрочен план.

Изследователите анализирали навиците на 43 групи родители с бебета на възраст между 6 и 16 месеца, които имат проблеми със съня.

3-месечни наблюдения показват доста интересен факт, бебетата, които са били оставени да плачат за все по-дълъг период от време, преди да заспят, в крайна сметка влизат в обятията на Морфей тринайсетина минути по-бързо от средното, в сравнение с тези, които не са били оставени да се наплачат на спокойствие.

Родителите и бебетата, участващи в изследването били разделени на 3 групи – от първата, изкачвали детето да се наплаче, от втората – когато детето започвало да плаче влизали в стаята му или идвали близо до него и след известно време започвали да правят опити за успокояването му, и контролната група, които веднага щом чуели бебето да плаче се втурвали да го успокояват.

До края на проучването бебетата от първата група, които били оставени да се наплачат, преди да заспят, средно заспивали с 3 минути по-бързо, събуждали се по-малко пъти през нощта и като цяло спели по-спокойно и по-продължително от децата от контролната група, които веднага били успокоявани.

Следва да се отбележи, че родителите от първата група не оставяли детето да си плаче в продължение на часове, а по-скоро бавно увеличавали времето, в което оставяли бебето само, докато плаче.

В графиката, представена към изследването, учените показват, че това време на изчакване от страна на родителите било увеличено от 2 минути до 35 минути в продължение на 1 седмица.

Напълно естествено е родителите да се притесняват, че техните бебета плачат, преди да заспят, посочва психологът и един от авторите на проучването – Майкъл Градизар от университет в Южна Австралия.

Въпреки че е добре известно, че лишаването от сън може да изложи на доста сериозен стрес и двамата родители, и най-вече майката, с тези резултати изследователите имат за цел да покажат на родителите, че не трябва да се притесняват толкова, че детето им плаче през нощта, преди да заспи.

Въз основа на пробите за нивата на кортизола в кръвта, взети от бебетата в рамките на експеримента, не установяват значими различия в нивата на стреса на бебето или в нивото на привързаност на родител-дете.

Но все пак е най-добре да се консултирате с личния лекар, преди да промените начина по който се грижите за бебето.

Това проучване се базира на наблюдения на 43 кърмачета и учените, които са го провели, искат да инициират по-мащабен и разнороден анализ на предложените от тях модели за грижа за бебетата, преди да правят окончателни заключения, въз основа на които и да формулират окончателни препоръки към младите родители.

Най-подходяща би била комбинацията от техниката, която прилагат втората и след известно време вече да се премине към оставянето на детето да се наплаче, без родители да влизат в стаята му, и още по-малко да се опитват да го успокояват.