Идва време за почивки и хубави емоции. Ако плановете Ви са да пътувате извън България в държава от Европейския съюз не забравяйте да си вземете така наречената Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Тя е Вашата застраховка в случай на спешен случай. ЕЗОК покрива както спешна, така и неотложна помощ извън България в страните от Европейския съюз.

А ако все още нямате такава побързайте да си я извадите в най-близкия за вас център. Но това не е всичко – ако сте дете до 18 години или пенсионер, вие имате възможност да си извадите вашата ЕЗОК напълно безплатно.

Част от центровете спада към клоновата мрежа на банка ДСК, където за 15 календарни дни може да вземете своята безплатна европейска здравноосигурителна карта.

За лица над 18 години е необходима единствено лична карта (ако имате ТЕЛК, той също трябва да бъде представен). За деца под 18 години е нужен акт за раждане (може и с международен паспорт или лична карта, ако притежавате такива) и най-важното – родител/настойник.

Какво още трябва да знаете

Има още няколко неща, с които всеки трябва да бъде запознат, за да се избегнат излишни въпроси или неверни твърдения.

Европейската здравноосигурителна карта е безплатна за всички здравноосигурени лица, включително деца до 18 г. и пенсионери. Всички деца до 18 години и пенсионери са здравноосигурени в България.

ЕЗОК Ви дава право получите безплатна спешна и неотложна медицинска помощ в държавите членки на Европейския съюз, както следва:

 • Австрия;
 • Белгия;
 • Великобритания;
 • Германия;
 • Гърция;
 • Дания;
 • Естония;
 • Ирландия;
 • Испания;
 • Италия;
 • Кипър (Република Кипър);
 • Латвия;
 • Литва;
 • Люксембург;
 • Малта;
 • Полша;
 • Португалия;
 • Румъния;
 • Словакия;
 • Словения;
 • Унгария;
 • Финландия;
 • Франция;
 • Холандия;
 • Чехия;
 • Швеция.

Горното важи и за държави, които не са част от ЕС, като:

 • Исландия;
 • Лихтенщайн;
 • Норвегия;
 • Швейцария.

Срокът на валидност на тази карта е 1 година, а за пенсионерите този период е 10 години. За лицата до 18 години картата е валидна 5 години или до навършване на 18 години, но не по-малко от 1 година.

След като подадете вашето заявление, картата трябва да бъде изготвена в рамките на до 15 работни дни от датата на подаване на заявлението. То се подава лично от здравноосигуреното лице в центровете.

Когато лицето не може лично да си заяви или получи ЕЗОК, може да упълномощи друго лице, като попълни пълномощното на гърба на заявлението (не се изисква нотариална заверка) и изрично предупреди служителя приемащ заявлението.

От какви документи се нуждаете, за да получите ЕЗОК

Лицата над 18 години трябва да носят единствено лична карта. За децата до 14 години е нужна лична карта на родителя/настойника, акт за раждане на детето или документ удостоверяващ права на настойник/родител, международен паспорт – оригинал и копие (ако има такъв).

При непълнолетни между 14 и 18 години ситуацията е почти сходна – трябва ви лична карта на родителя/настойника, акт за раждане на лицето или документ удостоверяващ права на настойник/родител, лична карта на лицето (ако има такава).

1 месец преди изтичане крайния срок на картата тя може да се поднови, като процедурата е същата.

В случай на кражба, изгубване или унищожаване лицето трябва да подаде уведомление по образец в РЗОК.

За какво можем да ползваме нашата европейска здравноосигурителна карта

Важно е когато търсим лекар или болница предварително да предупредим, че искаме да бъдем лекувани с Европейска здравноосигурителна карта.

В различните държави пакетите, които картата покрива, са различни. В някои държави се покрива дори и стоматологична помощ. Но все пак правете разлика между спешна и неотложна помощ и планово лечение или смяна на коронка.

ЕЗОК покрива разходите само за спешна и неотложна помощ, като на място не е необходимо да плащате нищо. Пълна информация за всичко, което получавате, притежавайки тази карта, може да откриете в сайта на ЕЗОК.