За последните 20 години се случи истински бум в областта на геномните технологии. Генетичните изследвания и манипулации с гените все по-често фигурират в новите методи за лечение на различни заболявания.

Едно от тези направления е и фармакогенетиката – науката, която изучава реакциите на организма към лекарствата в зависимост от наследствените фактори.

Известно е, че едно и също лекарство действа различно при различните пациенти. За някои хапчетата срещу главоболие помагат веднага, а за други дори 2-3 такива се оказват безполезни.

Защо се случва така, ако механизмът на обезболяване е един и същ, и принципно би трябвало да сработва при всички? А всичко се крие в уникалността на нашия организъм.

Всеки от нас има уникален набор от гени, отговарящи за своеобразната обмяна на веществата и съвкупността от ензими, които участват и в метаболизма на лекарствените средства.

С други думи, реакциите на едни или други лекарствени препарати ще зависят от особеностите на генетичния апарат на организма.

Проведените генетични тестове позволяват определянето на чувствителността на тялото към конкретния препарат. Така лекарят може да изпише необходимото лекарство и в правилна доза.

Засега фармакогенетиката едва се заражда, и с изследвания на генетични тестове се използват за някои лекарства. Но списъкът с тези препарати постоянно се увеличава, и в бъдеще този подход трябва да се превърне в рутинен за лекарите.

Как фармакогенетиката се използва на практика?

Засега молекулярно-генетичните тестове не дават на лекарите изчерпателна информация за здравословното състояние на пациента, и от тази гледна точка възможностите на фармакогенетиката са ограничени.
Към настоящия момент в медицинските регистри има няколко десетки гени, които са свързани с някои препарати.

Обикновено това се отнася за лекарства, които се използват при сърдечно-съдови и онкологични заболявания.

Учените и лекарите засега поставят основния акцент върху тези 2 групи лекарства, доколкото се отличават с голям спектър от странични реакции, особено когато стане дума за тежки цитостатични препарати, използвани в химиотерапията при онкологични заболявания.

Какви са перспективите пред фармакогенетиката?

Специалистите в това направление засега могат да се намерят само в развитите държави. У нас едва сега се развива. Но бъдещето тази медицинска дейност е многообещаващо.

Често генетичните тестове дават на лекарите ценна информация при назначаване на лекарства.

Фармакогенетиката се превръща в съставна част на така наречената персонализирана медицина, когато на човек се назначава лечение, като се изхожда от индивидуалните особености на неговия организъм, първо са наследствените фактори.

В близките 5-10 години фармакогенетиката ще се превърне в неизменна част от лечението на болшинството заболявания, изискващи назначаването на лекарствени препарати.

Фармакогенетика

Принципът, с който подхождат лекарите към назначаването на лекарства, може да бъде използван и в диетологията. Метаболизмът и способността да се смилат едни или други хранителни продукти също зависят от наследствените фактори.

Генетичният анализ показва към какви храни се развива алергия, какъв хранителен режим следва да се придържаме, а също и колко калории е необходимо да приемаме за ден.

При настоящото скоростно развитие на медицината се очаква в близките няколко години подобни генетични тестове да станат част от ежедневната медицинска практика и така изписването на лекарствата ще бъде много по-ефективно, и съответно ще има повече доволни от провежданата медикаментозна терапия пациенти, тоест към момента сме по-скоро умерени оптимисти.