Ефектът от физическите натоварвания със средна интензивност с продължителност повече от 60 минути дневно се акумулира през живота, като в зряла възраст се понижава с 39% риска от аденоматозни полипи, предшественици на рак на дебелото черво.

Трябва да сме активни през целия живот, за да се предпазим от рак

До това заключение стигат автори на епидемиологично проучване. Изследването е проведено от бразилски учени заедно с техните колеги от Харвардския университет.

Връзката между физическа активност, аденом и колоректален рак е добре известна, но това е първото изследване, което демонстрира съвкупно влияние на физическа активност още от тийнейджърска възраст на честотата на възникване на колоректални аденоми.

Авторите на изследването анализирали данни от над 28 000 жени на възраст 25-42 години, които се отнасят за връзката между физическата активност в тийнейджърска възраст и риска от развитие на аденом в по-късна възраст.

От края на 80-те до 2011 г. на всеки години жените попълвали анкети за ниво на тяхната физическа активност – за занимания с ходене и плуване, посещение на фитнес зали, а също периодично им правели сигмоскопия и колоноскопия.

Дори и при наследствена обремененост рискът се понижава

Впоследствие резултатите са коригирани с отчитане на известни рискови фактори като пушене, диабет, употреба на алкохол и семейна анамнеза за колоректален рак.

Резултатите от изследванията показват, че физическата активност в тийнейджърска възраст и в юношеството – от 12 до 22 години, понижила риска от аденом със 7% в сравнение с лекото физическо натоварване – по-малко от 60 минути дневно или изобщо липсата му в тази възраст.

Физическата активност само в зряла възраст – от 23 до 64 години, понижава риска с 9%. Спортът и тренировките както в тийнейджърска, така и в зряла възраст допринасяли за понижаване на риска с 24%.

Според учените, лека разлика между влиянието на физическата активност в тийнейджърска възраст и зряла възраст отразява различна продължителност на двата периода.

Понижаването на риска е еднакво в двата случая. Тази тенденция показва, че през целия живот се наблюдава съвкупен ефект от въздействието на физическата активност.

И в тийнейджърска, и в зряла възраст, колкото повече сме активни, толкова по-нисък е рискът от развитие на аденом впоследствие.