За да бъдем здрави, е недостатъчно да се грижим само за физическото си здраве.

В какво се заключава връзката между физическото и емоционалното здраве?

„Връзката между емоциите и здравето не просто съществува, а е непосредствена. Много заболявания се задълбочават именно поради емоционален дисбаланс. Например, когато човек се ядосва, в неговия организъм протичат множество изменения, включително и повишаване на артериалното налягане.

Ако човек постоянно сдържа своята злоба, то неговото кръвно налягане постоянно ще се повишава и с течение на времето се развива хипертония“ – коментира известен американски психолог.

Съществува тясна връзка между зоните на главния мозък, отговарящи за интелектуалната и емоционална активност на човека и областите, регулиращи изпълнението на физически действия.

„Също съществува тясна връзка между нашия главен мозък и ендокринната ни система, която синтезира хормоните и прочие химически вещества, които силно въздействат на здравословното ни състояние“, - посочва доктор Чарлз Гудщайн, доктор на медицинските науки, професор по психиатрия в медицинското училище към Нюйоркския университет, президент на Нюйоркската психоаналитична асоциация.

„Всички мисли и чувства, възникващи в нашия мозък, стимулират секрецията на хормони на ендокринната система, които на свой ред контролират огромно количество разнообразни процеси, протичащи в нашия организъм“ – обяснява професор Гудщайн.

„Всъщност в повечето случаи пациентите се обръщат към лекар с оплаквания за физическо неразположение, причината за което е някакво скрито депресивно състояние“, - добавя професор Гудщайн, - „и на хората, които се оплакват от главоболие, сънливост, умора, неопределени неприятни усещания в областта на корема, в крайна сметка им се поставя диагноза някакво депресивно състояние; в такива случаи много рядко пациентите се оплакват от това, че са потиснати и съответно лекарят, който ги консултира да му бъде по-лесно да разбере какво е реалното им състояние. “

Депресивното състояние, а също и стресовите ситуации сами по себе си не е възможно да нанесат вреда на физическото здраве. Но е много вероятно те да се превърнат в катализатор и съответно да изиграят роля на свързващо звено между състоянията на физическо и емоционално здраве.

С това би могъл да се обясни фактът, че при определена част от хората с „потиснато“ емоционално състояние се появяват признаци и на физически дискомфорт.

Връзката между състоянието на физическото и емоционалното здраве

Съществуват цял ред обстоятелства, които доказват наличието на връзка между състоянието на физическо и емоционално здраве.

• Синдром на „бялата престилка“ – състояние, възникващо при влизането на пациента в лекарския кабинет и съпровождащото се с това повишаване на артериалното налягане. В този случай тревожното състояние, което изпитва пациента е пряко свързано с физиологичен параметър – кръвното налягане.

Правейки връзка между повишеното артериално налягане и състоянието на тревога, можем да приведем редица примери за подобни състояния, които също водят до покачване на кръвното налягане. Не е изключено повишената честота на подобни стресови ситуации да е възможно да способства за развитието на сърдечно-съдови заболявания.

• Хронични заболявания и депресия – хората, страдащи от такива патологии, са по-предразположени към развитието на депресивни състояния в сравнение с тези в добро здравословно състояние.

• Физически проявления на нарушенията на емоционалното здраве – при хората, страдащи от депресивни състояния, нерядко се откриват и физически техни проявления – предразположеност към запек, загуба на апетит, безсъние или обратно сънливост.

От друга страна хората, които нямат проблеми с емоционалното здраве и съответно по-лесно понасят конфликтните ситуации се радват и на добро физическо здраве.