Представете си, че стоите на прибоя, а детето ви потъва в морето. Обаждате се в различни служби, очаквате спасители, лодка, жилетка, пояс, а до вас има въже.

Но правителството ви забранява да хвърлите това въже, тъй като не е тествано за здравина. А детето продължава да се дави…

Именно така обясняват методиката на хелиране на родителите с деца с аутизъм. Детето е с разстройство от аутистичния спектър /РАС/, а ние сте негов родители и очаквате някаква помощ.

Вместо това, с помощта на хелати, това е същото въже, което стои до вас, се опитвате да го придърпате към брега.

Lechenie.bg разказва за методиката на лечение на РАС, оценява здравината на „въжето” и трябва ли да се хващаме за него, когато сме толкова отчаяни?

Всяко десето дете в САЩ е получавало хранителни добавки

За първото десетилетие на 21 век всяко дете с РАС в САЩ е преминало през хелиране, процес на детоксикация на организма от тежки метали. За основен виновник за аутизъм поддръжниците на хелирането считат живака.

Вдишваните живачни пари, ваксини с консерванти, пломби с амалгами, животът в големите градове неизбежно води до натрупването на тежки метали в организма. Според мнението на авторите на терапията, от всички тези фактори се развива аутизъм.

Днес съществуват методи на изследване, благодарение на които за 2-месечни деца със сигурност може да се изключи развитие на аутизъм, а при 8-месечни да се потвърди с повишено внимание.

Учените посочват като причини – генетични нарушения, изменения на мозъчната активност, структурна разлика на главния мозък.

Така теорията, че аутизмът – това е вследствие натрупване в детския организъм на тежки метали, не се потвърждава. За първите месеци значимо количество живак и олово не може да се натрупа.

Поддръжниците на хелирането обаче твърдят, че тежките метали започват да се натрупват и влияят още по време на вътреутробното развитие.

Пломби на майката, състояние на околната среда, вредни условия на труд, некачествени храни започват да отравят майчиния организъм дълго преди бременността.

За съжаление, има известна степен истина в това

Така, в едно от последните изследвания е потвърдена връзка между местообитание на майката в районите, които често се обработват с пестициди, и по-високо количество случаи на РАС при деца.

От друга страна, децата, които се раждат в тези области, са с повишени нива на болшинство патологии, по същия начин както и възрастните.

Хелирането се нарича процес на изчистване на тялото от тежки метали. Детето или възрастният приемат спектър специфични препарати, които могат да свързват и отделят тежките метали от тъканите на организма.

Смята се, че разстройството на аутистичния спектър особено добре се поддава на подобна терапия, а причина за връзка на РАС и отравяния се посочва сходната симптоматика.

За да се открие причината по научен метод и наистина да се установят виновниците за аутизъм, натрупаните в организма на децата тежки метали, специалистите по хелиране назначават изследвания.

Най-често се препоръчва на родителите да изпратят коса на детето в лаборатория, където спектрален анализ открива съдържанието на различни метали и примеси.

Може да се изследва урина и други биологични течности, но изследването на косата е база за започване на курс по хелиране.

Защо хелирането може да е вредно?

Опитите върху мишки показват, че хелиращите препарати рязко понижават познавателната способност на мозъка. А при децата с РАС също страда.