Състоянието е много … странно. И не е твърде разпространено. Когато изведнъж, без каквато и да е причина, на човек започва да му се повишава кръвното налягане от присъствието на лекар.

Далеч не всички специалисти-кардиолози смятат това състояние за истинско заболяване. Необходимо ли е да се лекува или само ще премине? За да отговорим на този въпроси от Lechenie.bg потърсихме експертното мнение на известни български кардиолози.

Как сега се разглежда проблема с периодичното повишаване на артериалното налягане?

Покачването на кръвното налягане в присъствието на лекари – това не е нищо друго, освен реакция на организма на стреса. Така по-емоционалните хора реагират на новата и необичайна обстановка.

У дома, където всичко е обичайно и спокойно, кръвното налягане на такива хора се задържа в нормалните граници. Такова състояние лекарите наричат хипертония на „бялата престилка“.

Въпреки че е необходимо съвсем ясно да се разбере, че с този термин се обозначават само временните покачвания на артериалното налягане. Всъщност такива хора нямат хипертония.

Това означава ли, че това състояние не представлява опасност, тъй като при много хора стресът повишава в известна степен артериалното налягане?

Кръвното налягане може да се повишава в стресови ситуации – след разговор с ръководството, при трагична или шокираща новина, когато човек преживява силно или се изнервя. Ако тези явления са единични те не представляват опасност.

Ако пък повишено кръвно налягане се наблюдава редовно – това означава, че е необходимо наблюдение. Според последните данни на учените, периодичното нерегулярно покачване на артериалното налягане невинаги преминават без последствия.

Доказано е, че при 75% от пациентите с времето те прогресират в постоянна хипертония. Не много отдавна приключи изследване на японски лекари. В продължение на 8 години те наблюдавали група пациенти с хипертония на „бялата престилка“.

Оказало се, че това състояние изисква сериозно внимание от страна на медиците. Особено, ако при съответния пациент се установят още допълнителни фактори, които е възможно да влошат прогнозата.

Какви са причините за възникване на хипертония? Какви са рисковите фактори за поддържане на постоянно високо кръвно налягане?

На първо място, ако човек е с повишени нива на холестерола, страда от захарен диабет, исхемична болест на сърцето. Още един утежняващ момент – възраст: колкото един човек е по-възрастен, толкова по-бързо се развиват патологичните процеси и толкова по-усложнено протичат.

И разбира се, специално внимание трябва да се обръща на жените, които 2 пъти по-често от мъжете, „страдат“ от хипертония на „бялата престилка“. И при тях в най-голяма степен се проявява наследственият фактор.

Каква е същността на този ефект?

За ефекта на „бялата престилка“ се говори, когато човек вече има ясна диагноза „артериална хипертония“. На фона на стреса, в частност при измерване на кръвното налягане в клиниката, стойностите се оказват по-високи.

Понякога те се повишават съществено – с 10-20 мм живачен стълб. И интересното е, че колкото по-висока е длъжността на медицинския работник, толкова са по-високи тези показатели.

Ако човек реагира с покачване на кръвното налягане в присъствието на лекари, как медицинските специалисти могат да узнаят какво е реалното му състояние?

В този случай се налага да се разчита на домашните показатели на артериалното налягане. Най-често лекарите препоръчват измерване на кръвното няколко пъти дневно в продължение на няколко дни като стойностите се записват.