Изгаряне на фаринкса - симптоми и лечение
Здравна Енциклопедия

Изгаряне на фаринкса – това е патологично състояние, обусловено от въздействието на лигавицата на този орган с висока температура или химически вещества.

В по-редки случаи подобно увреждане може да бъде свързано с електричен ток или йонизиращо лъчение.

Тази патология е изключително опасна, тъй като се съпровожда с деформация на стените на фаринкса в резултат на образуване на белези – цикатрикси.

Изгарянето на фаринкса е доста срещано явление.

Според статистиката най-често с подобно увреждане се сблъскват мъжете в млада и на средна възраст.

Нивото на леталност е от 20 до 26%.

Приблизително в 70% от случаите тази травма е с първа или втора степен на тежест.

Доста често тази патология се съчетава с увреждане на лигавиците на устната кухина или на хранопровода.

В преобладаващия брой случаи този патологичен процес се обуславя от контакт на лигавицата на фаринкса с висока температура или с химически вещества.

Ако разгледаме термичните фактори, то най-често изгарянето е вследствие на преглъщане на твърде гореща течност или храна.

По-рядко възниква на фона на вдишване през устата на нагорещен въздух или пара.

Голяма група са химическите фактори.

На практика в 90% от случаите получената травма е в резултат на постъпване в организма на оцетна киселина.

Сред децата най-честата причина е поглъщане на калиев перманганат.

Отделно трябва да се спомене и за йод.

В рецептите на народната медицина достатъчно често се срещат препоръки за лечение на тонзилит с него.

Но трябва да се отнасяме с повишено внимание, тъй като йодът е агресивно химическо вещество.

Битови почистващи средства, нишадър и много други химически вещества също могат да доведат до увреждане на лигавицата.

Следва да се отбележи, че при въздействие на стената на фаринкса с химически фактори възникналото увреждане е с по-тежка степен, отколкото при контакт с високи температури.

Електричният ток и йонизиращото лъчение са причина за увреждане на лигавицата на фаринкса в много малък процент от случаите.

При въздействие на стената на този орган с високи температури и киселини белтъчните структури коагулират, което води до образуване на суха коричка.

Тази коричка възпрепятства по-нататъшното разпространение на химическото вещество към по-дълбоко разположени тъкани.

При контакт на лигавицата с основи се наблюдава развитието на влажна некроза, което се съпровожда с дълбоко увреждане на тъканите.

Симптоми при изгаряне на фаринкса

Симптомите, съпровождащи този патологичен процес, до голяма степен зависят от дълбочината на възникналото увреждане, а също и от това дали са били засегнати други органи на стомашно-чревния тракт.

Най-характерен признак е коричката, която се образува на повърхността на лигавицата.

Цветът на коричката е пряко свързан с това какво вещество е довело до това състояния.

Като пример, може да се посочи, че при поглъщане на оцетна киселина срупът е с бял цвят.

Най-ранният симптом, на който обръща внимание пострадалият, е болката.

Локализира се в горната част на шията и е с различна интензивност.

Диагностика и лечение на травма

За диагностика трябва да се проведе щателно снемане на анамнеза, а също и фарингоскопия.

Допълнително може да се назначи пълна кръвна картина и биохимично изследване на кръвта.

За лечение на химическо изгаряне е необходимо колкото се може по-скоро да се неутрализира увреждащото вещество с антидот.

В случай че лигавицата е пострадала от термичен фактор, трябва да се изпие голямо количество хладка вода.

Помогни на приятел да бъде здрав!

4.45 201

Malchugani.com banner

Редактор