Изгарянето с киселина се отнася към химическите увреждания на кожата. Такива изгаряния най-често се случват в производството, и по-малко и в бита. Въпреки това никой не е застрахован от тях.

По какво се различават киселинните изгаряния, и как правилно се лекуват такива травми, за да не се влоши състоянието?

Какво да направите, ако се залеете с киселина?

Епидемиология

Киселинните изгаряния са приблизително 10-15% от всички увреждания, дължащи се на изгаряне. Приблизително 60% от такива случаи се наблюдават в производството, 30% в бита и 10% се извършват умишлено.

Мъжете получават киселинни изгаряния 3-4 пъти по-често от жените.

Според статистиката в повечето случаи хората получават увреждания в резултат на въздействие на следните вещества:

• Акумулаторна киселина;
• Солна киселина;
• Оцетна и азотна;

Причини за изгаряне с киселина

Представлява увреждане на кожата в резултат на агресивно въздействие на киселини. Най-често хората получават от агресивни вещества, които са на свободен достъп.

Може да се случи както в бита – у дома при почистване на помещенията, миене на чинии, при почистване на канали, така и в производството – особено в предприятия от химическата промишленост.

Приблизително 40% от такива изгаряния са при децата.

Киселините могат да бъдат различни в зависимост от степента на въздействие върху тъканите. Най-силни са веществата с реакция на средата по-малко от 2, концентрации с водородни йони.

Патогенеза

Действието на киселините върху тъканите може да се различава. В повечето случаи при увреждане с киселина тъканите се изменят функционално и органично.

Както казахме по-горе, киселите вещества могат да увреждат тъканите при ниво на рН по-ниско от 3.

Степента на изгаряне и изменение на тъканите се намира в пряка зависимост от тези фактори:

• Продължителност на контакта с киселината;
• От свойствата и нейната способност да попада дълбоко в тъканите;
• От мащаба на уврежданията;
• От реакцията на средата рН и концентрацията на киселината;

При съприкосновение с киселина водородните йони предизвикват изсушаване на епителните клетки, което води до формирането на сруп и коагулационно омъртвяване на тъканите.

Възниква подуване и хиперемия, епидермалният слой пада, появяват се язви и елементи от некроза. Естественото отделяне на топлина, което се случва в отговор на киселинното изгаряне още повече увеличава увреждането на кожните слоеве или на лигавиците.

Симптоми на изгаряне с киселина

В повечето случаи първите признаци се установяват веднага след въздействие на веществото, но понякога се забелязват едва няколко часа или няколко денонощия.

В това се заключава и основното коварство на киселините – симптоми на разрушаване на слоевете на тъканите могат да се проявят и след завършване на контакта с кожата с химическото вещество.

Обикновено, по участъците от кожата, засегнати с киселина, се формира суха и плътна коричка – сруп, който ясно се различава от близките тъкани както по цвят, така и по структура.

Какво трябва да се направи при изгаряне с киселина?

Ако киселинното вещество е попаднало върху дрехата, трябва веднага да се отървете от него, като се постараете да намалите съприкосновението между кожата и намокрената тъкан.

Кожата е необходимо веднага да се почисти от попадналата върху нея киселина, да се промие – внимателно, не по-малко от 15-20 минути, под течаща вода.

Ако промиването не се направи веднага, а няколко минути след контакта с киселината, то времето за промивка следва да се увеличи на 40-60 минути.