Болест на Алцхаймер се характеризира с натрупване в мозъка на токсични белтъци, които предизвикват гибел на неврони.

Рибите помагат за лечение на Алцхаймер

Голяма част от изследванията на болестта на Алцхаймер са съсредоточени върху опитите за предотвратяване на загиване на невроните. Но сега специалисти от Немския център за невродегенеративни заболявания предлагат алтернативен подход – регенерация на загубените клетки.

Какво може да се направи, след като регенеративните свойства на човешкия мозък са доста ограничени. В мозъка на човек в зряла възраст има определени стволови клетки, които образуват нови неврони, но те се намират в ограничени области и образуват малко количество неврони.

Съвсем не такава е рибата данио или риба зебра. Тази рибка има предимство пред човека, а може и дори не едно. Във всеки случай, ако мозъчните клетки на рибата се унищожават в резултат на травма или на болест, те лесно израстват отново.

Даниото и бозайниците са еволюционно свързани. Затова учените предполагат, че регенеративните способности при бозайниците потенциално също присъстват и могат да бъдат активирани. А това е само въпрос на технология.

Немските изследователи характеризират клетките на мозъка на рибата зебра с безпрецедентна точност, като използват секвениране на отделни клетки – сложен метод за оценка на всички активирани гени в отделните клетки.

Токсичните пептиди амилоид бета

Учените идентифицирали 8 различни популации клетки-предшественици на неврони. Когато изследователите „заразили” мозъка на рибката с токсични агрегати на амилоид-бета, характерни за болестта на Алцхаймер.

Изследователите установили как молекулярните програми на всяка клетъчна популация се променят в отговор на амилоид-бета. Тези данни, според учените, могат да се използват за идентификация на молекулите кандидати, които отключват регенерацията в рибените модели.

Като доказателства, екипът избира сигнална молекула, наречена рисков фактор за фибробласти 8, и показва, че предизвиква пролиферация в популациите предшественици и стволови клетки, които също реагират на амилоид-бета.

Сега, когато изследователите определиха клетъчните популации, които се размножават в резултат на натрупване на амилоид-бета при рибата данио-рерио и молекулярните пътища, които отключват тази реакция, те могат да използват тези данни за мишките и върху хората.