Колко важни са социалните навици

Уменията да общуваме, лесно да намираме нови приятели и да се чувстваме комфортно сред хора – това са важни условия за пълноценен живот. За тази цел е необходимо овладяване на социални навици, които е желателно да се възпитават още от ранно детство.

Днес много деца не умеят да общуват правилно, да изразяват емоциите си, да уважават чувствата на околните и просто да бъдат любезни. Това възпрепятства общуването с връстници и възрастни, предизвиква много проблеми и затруднява пътя към успяха.

Как да възпитаме социално активно дете? На какво родителите трябва да обърнат специално внимание?

Внимание към децата и общуване

Малките деца винаги се интересуват от всички видове дейности и поведение на възрастните. Щом детето се научи да говори и да задава въпроси, общуването с него не трябва да се избягва.

Важно е да се възпитава емпатия у него, по-често да му се разказва по достъпен за него начин за емоциите – защо хората се смеят и плачат, се замислят или са разстроени.

Най-важното е родителите винаги да обръщат внимание на проблемите на децата, да отговарят на техните въпроси, да реагират на молбите. Ако родителите отделят малко внимание на своето дете, то копира същото поведение и го прилага по отношение на околните. А това влияе неблагоприятно на неговата социална адаптация.

Някои неопитни родители се плашат, когато децата започнат да плачат и да викат. Но в ранна възраст това е един от начините за общуване. Малките деца трудно разбират своите емоции и причините, поради които се чувстват зле.

Важно е да се отнасяме с разбиране към тяхното поведение, да запазим спокойствие, да не се дразним и да не се ядосваме. За да не избухваме и да контролираме стреса, преди да отидем при детето, трябва да направим едно дълбоко вдишване.

Детето трябва да чувства близостта на родителите, тяхната любов и подкрепа. Тогава расте по-уверено и добре се адаптира в обществото.

Възпитаване у детето на уважение към другите

В предучилищна възраст децата често проявяват егоизъм и алчност, като взимат играчки и бонбони на своите връстници. Една от тези причини е недостиг на общуване на детето с други малчугани. Необходимо е да му се създаде благоприятна социална среда, за да се вижда по-често с деца:

  • Да посещава детска градина;
  • Да ходи на гости;
  • Да играе на детската площадка;
  • Да се вижда с близки;

В такива условия децата постепенно се учат да споделят играчки и да общуват с другите.

За да стимулират правилно поведение, родителите е полезно да поощряват детето, като подчертават за какво точно са го похвалили или наградили. Заедно с радостните емоции поведенческите навици се закрепват по-бързо.

Освен спокойното отношение с връстниците по време на игра, детето задължително трябва да се научи да използва любезни думи за приветствие, благодарност, прошка и прочие.

Полезно е да обърнем внимание на детето за тона на разговор с другите деца. Не трябва да бъде прекалено висок и груб. Когато говорим за правилата на общуване, задължително трябва да обясним по достъпен начин за необходимостта от тяхното спазване.

Помощ за развитие на приятелство сред децата

Повечето малки деца са прекомерно емоционални и срамежливи. Трудно е да намерят приятели сред връстниците. Родителите трябва да им помогнат, за да се справят с това. Приятелството може да помогне за преодоляване на бариерите и за практикуване на социални навици.

Ако в предучилищната възпитателите говорят малко на тази тема и рядко провеждат развлекателни и обединяващи децата мероприятия, е необходимо да се говори с ръководството на детската градина и да се предложат някои идеи.

По възможност трябва да се организират празници за детето, когато може да покани приятели или да посети с тях детски център, парк или кафе.

Отличен повод за това са рождени дни, Ден на детето, Нова година и прочие. Колкото повече детето общува и създава нови познанства, толкова по-добри ще бъдат неговите комуникативни навици и умения.