В ритъма на съвременния живот навикът винаги и навсякъде да се закъснява се превърна в почти постоянен спътник на човека.

Някои хора не отдават особено значение, представяйки този навик за своя личностна особеност. Но точността е важна както за самия закъсняващ, така и за свързаните с него хора.

Човек, който винаги закъснява, не успява да направи всичко планирано, а околните го смятат за безотговорен.

Причини за навика да се закъснява

Наличието на този неудобен навик води до конфликти както в личностните взаимоотношения, така и в деловите. За да станем по-точни, следва на първо място да разберем какви са причините за поява на този проблем, и вече изхождайки от тях да намерим решение на проблема.

Закъсняваме често по следните причини

  • Неспособност да се усеща и да определя необходимото време – когато гледаме такъв човек отстрани, може да изглежда, че той не може реално да оцени ситуацията, опитвайки се да успее да изпълни множество действия за по-малко от необходимото. Често такива хора са разсеяни и не умеят да си планират правилно задачите.
  • Нежелание да се отиде някъде, възникващо подсъзнателно – често това се случва при работа, която не обичаме, скучна среща или безинтересна лекция, когато трябва да се отиде някъде, но не ни иска изобщо. В такава ситуация подсъзнателно се отлага времето за тръгване към мероприятието и по тази причина се закъснява. Така се случва и при среща, която е планирано да бъде кратка, но предварително се разбира, че може да се проточи и да закъснее за следващо мероприятие.
  • Несъгласие с условия, поставени от други хора – човек невинаги може да налага свои условия, макар и подсъзнателно да не е съгласен с вече установените. Това се среща при срещи с началството, когато не трябва да се нарушава субординацията, или при неумение на човек да настоява за своето, дори при разговор с друг човек, в който не е във форма на зависимост. Мозъкът се опитва да превключи съзнанието от негативното към други странични неща и така неусетно закъснява.
  • Потребност от внимание на другите – възниква при хора, които имат ниска самооценка и не са получавали достатъчно внимание в детството. Например, човек може нарочно да закъснява, за да забележат всички присъстващи неговото идване. В този случай навикът да се идва ненавреме се формира съзнателно и от нея можем да се избавим доста бързо.

Какво се крие зад навика да се закъснява

Ако човек закъснява, поради първите 3 причини, обикновено страда от това, постоянно се обвинява и се опитва да се справи със ситуацията, но много често без резултат.

В този случай е необходима работа над себе си, разпознаване на дълбоките причини за този пагубен навик и дори работа с психолог. Що се отнася до последната причина, когато се правят опити за привличане на внимание, то липсата на точност в този случай не причинява неудобство, а обратното.

В случай на възникване на дискомфорт и проблеми със закъсненията, човек може сам да коригира своето поведение.

Планиране на собственото време

Умението правилно да се разчита собственото време е основното по отношение на точността. За да се сдобием с него, следва да изпълним няколко прости действия за установяване на нови навици:

  • Описание на хартия колко време ни отнема за изпълнение на ежедневните дейности, сред които закуска, физзарядка, къпане, миене на зъби и т.н. Важно е да оценяваме времето по своите обективни усещания.
  • След това при изпълнение на описаните действия се засича времето по часовник и се записва срещу това, което сме посочили като примерно.
  • Сравняват се цифрите от първата и втората колона и се прави оценка на разликата. Повечето се изненадват от получения резултат.

След равносметката може с точност да се планира дневното разписание или по-скоро един от неговите отрязъци. За тази цел е много полезно воденето на ежедневник, в който може да се записват не само ежедневните действия, но и плановете за бъдещето.