Миризмата на химическите вещества, съдържащи се в строителните материали – такива като лакове, бои, разтворители, - влияе на мозъка толкова силно, че дори половин век след активна работа с подобни течности не е достатъчен за пълното възстановяване на когнитивната дейност на мозъка.

Какви още опасности крият ремонтите у дома?

Есента е времето от годината, когато обикновено българите започват да правят ремонти, разчитайки, че все още топлите есенни лъчи на слънцето ще спомогнат на боята, шпакловката и лепилата по-бързо да изсъхнат.

Но знаем ли какви химически процеси протичат в съхнещата боя и как отделящите се от този процес вещества въздействат на нашето здраве.

Специалистите отбелязват, че боите се делят на 2 големи групи – тези, чиято основа се състои от вода – те обикновено се наричат акрилни емулсии, а също и бои, произведени на основата на разтворители.

И 2-та типа бои съдържат в себе си разтворители – смели от леки въглеводороди и летливи органични вещества, включващи в себе си спирт, въглеводороди, алдехиди, кетони и други.

Всички тези съединения са способни в достатъчно значителни концентрации да се отделят във въздуха дори при стайна температура и обичайно атмосферно налягане от лакираните и боядисаните материали при изсъхване.

Изследователската група под ръководството на Ерик Сабат от Центъра по изучаване на населението и развитието на Харвардския университет решили да установят колко бързо мозъка е способен да се възстановява след такова въздействие.

Резултатите от научния труд били публикувани в списание Neurology.

Непосредственият механизъм на влияние на отделяните от боите вещества е бил изследван нееднократно и статиите по този въпрос са публикувани в много научни списания.

Учените установили, че летливите органични вещества встъпват в химични реакции с азотния оксид, в резултат на което се получават нови съединения.

Те стават причина за раздразнение на лигавиците на очите, носа и гърлото, предизвикват главоболие, гадене, загуба на координация, увреждат черния дроб, бъбреците и централната нервна система.

Някои от летливите органични съединения се подозират от учените, че предизвикват рак. Експерти на Световната здравна организация твърдят, че риск от възникване на рак на белите дробове при бояджиите и художниците е с 20% над средния.

В изследването на Ерик Сабат взели участие 2143 души, които заради работата си постоянно били подложени на въздействието на отделяните от лакираните и боядисани материали вещества. 33% работели със съдържащи хлор разтворители, 26% с бензол, а 25% - с разтворители на основата на въглеводороди.

Към момента на изследването всички доброволци беше били приключили професионалната си дейност и не били подложени на постоянното въздействие на химикалите, тъй като били в пенсия средно по 10 години.

Но имало и такива, които били напуснали вредната работи половин век преди изследването. Участниците попълнили 8 теста, целта на които била определянето на нивото на когнитивните способности на хората.

В резултат на проведената научна работа се установило, че нивото на умствените способности на доброволците било под нормата.

Най-лоши резултати показали тези, които за последен път работили с химикали неотдавна – 12-30 години преди експеримента.

Тези хора не запомняли добре информацията, която чували и у тях била понижена способността да запомнят вече известни им факти.

Това било проверено с помощта на такива задачи като например да се посочат колкото се може повече диви животни за една минута.