Учени от Open University of Catalonia твърдят, че хората, които владеят едновременно два езика, по-късно развиват разстройства на паметта и на мисленето, а също и старческо слабоумие – деменция.

Защо трябва свободно да говорим на два езика постоянно

Изследователите забелязват, че честотата на заболеваемост от деменция в страните, в които гражданите в своето ежедневие използват повече от един език, е с 2 пъти по-ниска, отколкото в регионите, където се говори само на един език.

Предходни изследвания също показаха, че билингвизмът сам по себе си е един от ключовите фактори за отлагане на появата на първите симптоми на деменция.

За своето изследване учените разработват скала на двуезичието – от хора, които разговаряли на един език, но възприемащи и други, и до хора, които свободно говорят на 2 езика и ги използват в ежедневието си.

Доброволците били избрани от жителите на Барселона, където по улиците могат да се чуят 2 езика – испански и каталонски, като има региони, където преобладават единия или друг език. У

Учените поканили да вземат участие повече от 60 здрави, 135 с леки когнитивни разстройства и 70 с диагноза Алцхаймер.

Двуезичие – по-късно развитие на деменция

При проведените изследвания, тестове и попълнените въпросници се установява, че колкото по-висока е степента на двуезичие на човек, толкова по-късно развива когнитивни нарушения.

Постоянната лингвистична гимнастика във вид на преход от един език на друг се оказва също тясна свързана с по-високи показатели на изпълнителския контрол, който е необходим за безопасно шофиране.

Двуезичието, както показват експериментите, позволява при увреждане на един от невроните бързо да намираме алтернативни пътища, тоест може да се говори на невропротективен ефект.

На следващия етап учените желаят да проверят дали двуезичието ще повлияе на развитието на други невродегенеративни заболявания, сред които болестта на Паркинсон или на Хънтингтън.

У нас също немалко хора използват по един или няколко езика в своята работа, като например, разговарят с клиенти от чужбина.

Така те с лекота сменят двата езика, също така и много българи, които са в чужбина по същия начин лесно сменят от български на немски/английски или обратно.