По време на физически натоварвания физиологичните потребности на тялото се променят по определени способи. При физическо натоварване на мускулите са необходими повече кислород и енергия, които тялото получава.

За ежедневна активност на тялото му е необходима енергия, която се генерира от организма от храната. Но при физическо натоварване на тялото му е необходима повече енергия, отколкото когато е в спокойно състояние.

Ако физическото натоварване е краткотрайно, например бързо бягане към автобусната спирка, организмът е способен бързо да увеличи снабдяването на мускулите с енергия.

Това се случва, поради факта, че тялото има известно количество кислород и то е способно да диша анаеробно, тоест да образува енергия, без да използва кислород.
Ако физическото натоварване е дълготрайно, то количеството на необходимата енергия нараства.

Мускулите трябва да получават повече енергия, което позволява на тялото да диша анаеробно, да генерира енергия с използването на кислород.

Сърдечна активност

Нашето сърце бие с честота приблизително 70-80 удара в минута, а след физическо натоварване може да достигне до 160 удара в минута, като става доста по-мощно. Така при нормален човек обемът на сърцето може да се увеличи с повече от 4 пъти, а при спортиста дори 6.

Съдова активност

В спокойно състояние кръвта преминава през сърцето в обем приблизително 5 литра в минута. По време на физическо натоварване този показател е 25 и дори 30 литра в минута.

Този кръвен поток се насочва към активните мускули, които се нуждаят най-много от него.

Това се случва за сметка на намаляване на снабдяването с кръв на тези участъци от тялото, на които им са необходими по-малко кислород и хранителни вещества, и за сметка на разширяване на кръвоносните съдове, което позволява увеличаването на кръвния поток към активните мускули.

Дихателна активност

Циркулиращата кръв трябва да бъде напълно обогатена с кислород, което изисква увеличаване на честотата на дишане. Същевременно в белите дробове постъпва до 100 литра кислород в минута в сравнение с обичайните 6 литра.

При бегачите на маратонските дистанции минутният обем на сърцето е с 40% по-голям, отколкото при нетренирания човек.

Изменения в сърдечната дейност

Въздействие на физическите натоварвания върху сърцето

Интензивните физически натоварвания предизвикват редица изменения в кръвообращението. Те са полезни и за функцията на сърдечните мускули.

По време на физически натоварвания сърдечният ритъм и минутният обем на сърцето нарастват. Това се случва благодарение на повишената активност на нервите, инервиращи сърцето.

Ускоряване на венозното кръвообращение

Обемът на кръвта, която се връща към сърцето, нараства благодарение на следните фактори:

• Намалява еластичността на кръвоносните съдове на мускулното ложе;
• В резултат на активността на мускулите повече кръв се изпомпва обратно към сърцето;
• При увеличена честота на дишането гръдни кош се движи по начин, стимулиращ изпомпването на кръв, тоест подпомага сърдечната дейност;
• Съкращаването на вените изтласква кръвта обратно към сърцето;

Изследванията на измененията на кръвообращението при физически натоварвания показват тяхната пряка зависимост от интензивността на двигателната активност на тялото.

Когато сърдечните камери се напълнят, мускулните стени се разтягат и функционират с по-голяма интензивност. В резултат повече кръв се изтласква от сърцето.

Температура на тялото по време на физическо натоварване

За да се понижи температурата по време на двигателна активност, тялото използва механизми, подобни на тези, които се активират в горещ ден за охлаждане.