Лекарите лекуват не само с таблетки и инжекции. Например, едно от ефективните, лечебни мероприятия е постелния режим. Ако правилно се съблюдава, оздравяването ще дойде по-бързо.

Какво точно представлява?

Има множество заболявания, при които лекарят може да препоръчва освен лекарства и постелен режим. Последният може да бъде с различна степен на строгост.

• Строг режим – това е най-тежкото изпитание, тъй като ако лекар го назначи, то не трябва не само да се ходи, но и да се става и да се сяда на леглото, дори и до тоалетна трябва да се ходи в легнало положение, тоест на подлога.

• Разширен режим – на него по-лесно може да се издържи, тъй като няколко пъти дневно е допустимо за кратко да се постои в седнало положение в леглото. Колко конкретно – решава лекарят – времето може да се колебае от 5 до 40 минути. Но да се става, както преди, не трябва.

• Домашен режим – още по-благоприятен. Разрешава се не само да се стои в седнало положение, но и няколко пъти дневно се допуска болният да слиза и да се качва по стълби и за 10-15 минути да се разхожда по коридора или дори по двора. Но на всеки 200 метра е необходимо да се правят почивки.

• Щадящ режим – да се нарече полезен, е доста условно. В този случай болният е необходимо просто да си почива повече от обикновеното. Разрешено е да се ходи с бавна крачка на дистанция не по-дълга от 3 километра, като се правят почивки на всеки половин час.

Движението е живот!

Дори ако заболяването за дълго време налага човек да остане на легло, това не е повод да забрави за движенията съвсем, тъй като нашето тяло е програмирано от природата за физическа активност.

За съжаление, последствие от продължителен престой на легло, може да стане ограничение на подвижността – контрактура на ставите, застой в белите дробове и пневмония, тромбози, заради застой на кръв.

Поради тази причина, дори ако болният е принуден да лежи, е необходимо да провежда активна лечебно-профилактична гимнастика в леглото.

А ако човек може да изпълнява упражненията сам, то лекарите и роднините трябва да му помагат. Но следва да се избягват грубите движения, предизвикващи болка у пациента и рефлекторен мускулен спазъм.

А необходимо ли е изобщо на легло?

Има случаи, когато постелният режим е необходим. Но понякога смятаме, че е необходимо да се лежи, а всъщност изобщо не е така. Нека да изясним въпроса.

• ОРВИ и грип – постелен режим е необходим, защото само пълният покой може да ни защити от развитие на усложнения. Като режимът трябва да се отмени едва когато отмине острата форма на заболяването и се нормализира телесната температура. Не е желателно тези, макар и на пръв поглед безобидни заболявания, да бъдат изкарвани на крака;

• Следоперативен период – след операция, а също след някои изследвания винаги са необходими няколко часа, а няколко дни придържане към постелен режим. Но залежаването не се препоръчва – лекарите препоръчват колкото се може по-рано да се става, дори след сериозни интервенции.

Така намалява риска от образуване на тромби и ограничаването на вероятността от настъпване на други сериозни последствия. Допълнително за профилактика на тромбоза е необходимо колкото се може да започнат гимнастики на краката.