Стереотипната представа „колкото повече секс, толкова по-добре“ се опровергава от най-новите научни данни. И все пак учените не поставят под съмнение значението на секса за щастието на човека.

И така колко секс трябва, за да сме напълно щастливи?

До сега беше прието да се смята, че интензивността на сексуалния живот и нивото на щастие на човека има линейна зависимост – колкото повече секс, толкова по-високо е и усещането за щастие.

Социалният психолог от университета на Торонто Еми Мюз и нейните колеги твърдят, че това е заблуждение. Най-високо ниво на щастие се наблюдава при хората, които правят секс веднъж седмично. Тези заключения са направени въз основа на проведен мета-анализ на по-рано проведени изследвания.

Ако трябва да бъдем точни, най-щастливи сред запитаните американци смятали, че е оптимално да правят любов 5 пъти месечно. А тези, които правели секс по-често нивото на щастието се оказвало по-ниско.

Като цяло, авторите анализирали отговорите на повече от 25 хиляди души, участващи в различни проучвания по темите за секса и щастието от 1989-та до 2012-та година. Установената закономерност се оказала вярна за хората с различен пол и възраст независимо от това колко дълго били в отношения с партньор.

Коя е причината и кое е последствието?

Но как да се обясни тази закономерност? Защо именно този ритъм на сексуални отношения помага на човек да се чувства щастлив? Ще станат ли партньорите, които рядко правят секс щастливи, ако преминат на този ритъм? Засега учените не знаят отговорите на тези въпроси.

Проблемът на този род изследвания е, че изучават само корелацията, но не и причинно-следствените връзки. Хората обикновено правят секс, толкова колкото желаят. И по какви причини двойките, които са достигнали до тази периодичност, се чувстват по-щастливи.

Но предизвикано ли е това усещане от честотата на интимните ласки.
Самият автор на мета-анализа провел през тази година изследване, в което взели участие 64 съпружески двойки. На половината от тях било предложено да правят секс 2 пъти по-често от обичайното и да отбелязват в дневник колко щастливи се чувстват.

Средно тези двойки започнали да правят секс с 40% повече и не само не се почувствали по-щастливи, но започвали да усещат, че са по-малко енергични, а качеството на интимните ласки се влошило. Изводът е очевиден – качеството на секса е много по-важно от количеството.

Под думата „секс“ ние можем да подразбираме съвсем различни неща – добър секс, лош секс. И ние виждаме, че качеството на секса много повече влияе на нивото на щастие, отколкото това с каква честота той го прави. Но няма такава мярка, която да позволява да се измери качеството на интимните ласки.

Авторът на последното изследване по темата за секса и качеството посочва, че начинът на провеждане на този тип проучване доста ограничава възможностите за получаване на достоверни резултати, тъй като може да се открие нелинейна зависимост с каквото ни харесва, например с миенето на зъбите?

В този случай, според автора, било дори още по-лошо /отнася се до въпроса за секса и нивото на щастието/, тъй като за целите на проучването била създадена изкуствена ситуация, като се казвало на участващите в изследването двойки колко секс да правят. А както знаем сексът никога не се прави по-задължение.