Медицинските специалисти винаги назначават микроскопско изследване на урина. При този метод за анализ е възможно различаването на органични от неорганични елементи в утайката /седимента/.

Елементите от органичната утайка са цилиндри, левкоцити, епител, еритроцити. А неорганични са солите – кристални и аморфни.

Каква е нормата?

При здравите хора, утайката в урината е необходимо да съдържа само единични елементи от плоския епител, който се съдържа в уретрата, пикочния мехури, бъбречните легенчета.

Епител, който се намира в бъбреците, не трябва да се съдържа в седимента на урината на здрави хора.

Какви са причините за поява на утайка?

Често, седимента в урината се появява, поради такива заболявания като простатит или уретрит. Тази утайка може да е образувана от елементи от плоския епител. Най-често тези елементи се срещат в по-голямо количество при жените.

Ако се появяват образувания и люспи от роговия слой на този епител, то това е потвърждение на метаплазия на пикочните пътища и по-точно на техните лигавици.

Преходният епител присъства в урината тогава, когато в организма протичат възпалителни процеси, бъбречните легенчета, при интоксикации, бъбречно-каменна болест, тумори в отделната система.

Елементи от епитела на пикочопроводите могат да се появят при нефрити, неправилно или недостатъчно кръвообращение в бъбреците, обща интоксикация.

Ако епителът съдържа мастни елементи, то това е показател за липидна нефроза. А ако са се появили множество мастни елементи, то това е признак за некротична нефроза.

Левкоцити в урината

Ако утайката е в бял цвят, то това е обусловено от наличието на левкоцити в урината. Ако човек е здрав, то те отсъстват или попадат само единични бройки.

При условие, че в урината бъдат открити повече от 5 левкоцита, то тогава заболяването се нарича левкоцитурия. Това говори за наличие на асептичен или инфекциозен процес.

Пиурия – това е наличие в урината на повече от 10 левкоцита при провеждане на пълна кръвна картина. В урината активни левкоцити изобщо не следва да има.

Ако такива бъдат установени, то това потвърждава наличието на възпалителен процес, но е невъзможно да се посочи мястото на неговата локализация.

Еритроцити в урината

Ако седимента се състои от еритроцити, то тогава урината ще има червен оттенък. Това е сигнал за провеждане на допълнителни изследвания, тъй като при нормални условия, това не трябва да бъде така.

Най-често наличието на еритроцити в урината е признак на следните заболявания:

• Травма на пикочния мехур;
• Травма на бъбреците;
• Пиелоцистит;
• Хроничен гломерулонефрит;
• Пиелит;
• Бъбречна недостатъчност;
• Бъбречно-каменна болест;
• Папилома вирусна инфекция в уринарния тракт;
• Туберкулоза на бъбреците;
• Остър гломерулонефрит;
• Тумори;
• Туберкулоза на отделителната система;

Цилиндрите /запушалки/ - част от бъбречните тубули, в урината са признак на интоксикация, някакви изменения в бъбреците.

Соли в урината

Соли в седимента и различните минерални вещества зависят от свойствата на урината, от нейното рН. Ако урината има кисела реакция, то утайката ще съдържа калциев сулфат, пикочна киселина, калциев сулфат.

При условия, че урината има алкална реакция, то седиментът ѝ ще бъде във вид на трипелфосфат, кристали на сулфаниламида, калциев карбонат, аморфни фосфати, магнезиев фосфат.

Пикочна киселина може да установи в урината при следните заболявания

• Пневмонии;
• честа употреба на месо;
• чести физически натоварвания;
• левкози;
• бъбречна недостатъчност;
• тумори в отделителната систепма;
• треска , тоест при повишена телесна температура;