Накратко, очакват ни нанодатчици и денонощен здравен мониторинг

Само до преди няколко столетия повечето заболявания са се лекували с кръвопускане.

Днес имаме на разположение антибиотици, апарати за ЯМР и минимално инвазивна хирургия.

Какво още носи научно-техническия прогрес на медицината?

Ще се промени ли отношението на хората към собственото им здраве?

Днес всички говорят за персонализирана медицина.

Какво е това и достъпно ли е у нас?

Персонализираната медицина е метод за профилактика и лечение на болести, който се базира на конкретния човек.

Отдавна знаем, че хората са различни, и това, което е полезно за един, може да убие друго.

Но в миналото лекарите просто са нямали технически възможности, за да подбират индивидуална терапия.

Днес, благодарение на компютрите, машинното обучение и развитието на генетиката – това става реалност.

Как е изглеждала медицината на 19 век?

Лекарят е лекувал само по тези принципи, които са му изглеждали правилни.

За ефективността на терапията той е съдил по своята практика и по разкази на по-опитни колеги.

Ако учителят е смятал, че кръвопускане помага, то всички негови ученици са приемали това на доверие и са използвали метода.

През 20 век се появява доказателствената медицина

Сега, за да получат лекарство или терапевтичен метод одобрение, трябва да преминат през клинични изпитвания.

В доброто изследване участвали не по-малко от 1000 души.

И ако лечението помагало на болшинството, го признавали за ефективно.

Но все пак тези 1000 души са някаква усреднена група, на 90% от които новото лекарство ще помогне.

А как да разберем, че не попадаме в останалите 10%? Никак.

Най-накрая дойде ерата на точната и персонализирана медицина.

В мащабните изследвания участват хора с различен генотип, за да се подбере за всяка група най-подходяща терапия.

В крайна сметка, в зависимост от своите гени човек може да получи различни препоръки по тип и дози медикаменти.

В някои случаи препаратите вече могат да се създават според конкретния пациент, например, да се направи лекарство срещу рак на основата на собствените клетки на човека.

Персонализираният метод вече прилага ли се на практика?

Постепенно се внедрява в клиничната практика.

Неотдавна компанията Novartis получи от американския регулатор разрешение използването на CTL019-терапия – да се лекува левкемия с помощта на модифицирани имунни клетки.

Засега тази терапия струва стотици хиляди долари, но самият факт на нейната поява вече е признак, че технологичният подход вече е възможен и доказва своята ефективност.

Същият регулатор одобри списък с 200 лекарства, които могат да назначават с оглед на генотипа.

В България е съвсем разбираемо персонализираният подход да се разпространява бавно.

Проблемът е в парите, тъй като генетичният анализ не е евтин, и могат да си го позволят само по-заможните пациенти.

Но ако си направим генетичен тест, можем да получим от лекаря персонални препоръки за прием на лекарства – антидепресанти, антикоагуланти, противовирусни препарати, хормонални контрацептиви.

Една от последните тенденции в медицината са омикс технологиите. Какво е това?

Думата омикс произхожда от суфикса –ом, който обозначава съвкупност, обединение на части в едно цяло.

Ето например, геномът е съвкупност от всички гени на човека.

След като през 2001 година учените разшифроваха човешкия геном, започна активно развитие на геномиката.

Това е направление в медицината, което изучава връзката между ДНК и развитието на заболявания.

Но учените не се спират само до генома, но и започват да измислят други „омове“.

Решили да направят това, следвайки логиката, по която протичат всички процеси в организма.