Когато поради здравословни проблеми на майката или на детето е необходима болнична помощ,  естествено е безпокойството как да се организира кърменето по време на хоспитализация.

Жените е възможно да имат въпроси за поддържане на лактацията, изцеждане на млякото и съхранението му, а също и храненето на малкото.

Кърменето може да се продължи, особено детето е хоспитализирано, още повече че до 3-4 години то трябва да е с единия от родителите. Какво е важно да знаем?

Хоспитализация в болница

Ако кърмаче е необходимо да влезе за лечение в болница, трябва да се съобщи на лекаря, че майката трябва да го кърми. Необходимо е да се поиска съвместна хоспитализация, когато това е възможно.

Повечето детски отделения подкрепят кърменето, като организират съвместен престой на майката с бебето по време на лечение.

Въпреки това може да се наложи да се отдели майката от детето при условие че то има нужда от специфични процедури или от интензивна терапия.

Ако лечението не е по спешност, детето влиза в болница планово, това позволява обсъждането с лекаря планът за грижа и терапия, който се свежда до минимум всякакви проблеми на кърменето.

Проблеми с лактацията

Пътуването до болницата често е напрегнато и изнурително. Временно детето може да се откаже от гърдата или да се полага по-рядко от обичайното.

Това може да намали количеството мляко, образуващо се в последното денонощие. Ако има време преди хоспитализацията, майката е добре да закупи стерилни пакети и да замрази известно количество изцедено мляко.

Това ще бъде полезен резервоар, ако лактацията временно се понижи или малката не може да кърми, поради някаква причина. Например, детето е твърде болно или се намира в хирургично отделение.

Повечето майки отбелязват, че ако лактацията временно се понижи, когато са в болница, скоро се усилва отново, когато детето и майката се връщат у дома и преминават към обичаен режим на кърмене.

Ако майката има нужда от лека операция

При необходимост от кратка планова интервенция, майката може да избира кога да влезе в болница и да си прави операция. Много по-лесно ще ѝ бъде, ако детето е пораснало и може да го остави на бабите или на таткото поне за деня.

Повечето леки операции се извършват като амбулаторна хирургия, което позволява на майката бързо да се върне у дома.

За времето на отсъствие таткото, бабата или детегледачка може да храни бебето с изцедено мляко. А майката за поддържане на лактацията може по време на престой в болницата да си изцежда млякото.

Ако се наложи оставане в болница за няколко дни, предварително трябва да се създаде запас от мляко за хранене на детето, като се изцежда и замразява в индивидуални стерилни съдове.

В болницата трябва да се вземе помпа за изцеждане на кърма заедно със съдове на мляко, кърпички и кърпа за ръце. Това спомага за предаване на предаване на изцеденото мляко на детето, ако лечението го позволява.

Ако майката приема препарати, които са несъвместими кърменето, изцежданията продължават, но млякото трябва да се изхвърля.

Хоспитализация по спешност – дете без майка у дома

Детето, което получава по 3-4 захранвания и други течности лесно може да преживее липсата на майката, ако е в болница. Но винаги има риск след връщането на майката у дома, то да спре да иска да суче.