Хематокритът е важен лабораторен показател, който измерва процентното съдържание на червени кръвни клетки (еритроцити) в общия обем кръв. Показателят има съществено значение за оценка на кръвната картина. Той предоставя ценна информация за състоянието и здравето на пациента.

Хематокрит представлява процента на червените кръвни клетки в кръвта. Ниските нива на червени кръвни клетки сочат за състояния като анемия. От друга страна, високите нива на червените кръвни клетки са сигнал за полицитемия. Това състояние увеличава риска от бъдещо развитие на тромб.

Има някои състояния, при които може да се наложи изследването на нивата на хематокрит. Това са наличие на продължително чувство на умора, замаяност, недостиг на въздуха. В тези случаи личния лекар може да поиска изследване на нивата на червените кръвни клетки.

Значение на хематокрита

Хематокритът се явява важен индикатор за оценка на кръвния обем и концентрацията на еритроцитите. Нормалните стойности варират от възрастта и пола на пациента. При мъжете нормалните нива на хематокрита са между 41% и 50%, а при жените между 36% и 48%.

Новородените бебета имат високи нива на хематокрит, които намаляват с напредване на възрастта. На резултатите може да повлияе, ако пациента скоро е получил кръвопреливане. Друго важно уточнение свързано с нивата на хематокрита засяга бременните жени. При тях се наблюдават по-ниски нива от обичайните, защото при тях тялото увеличава своя кръвен обем по време на бременността.

Какво сигнализират отклоненията от тези стойности?

  • Анемия

Ниските стойности на хематокрита в много случаи са показател за анемия. При това състояние броя на червените кръвни телца е намален. Най-често това се дължи на дефицит на желязо, витамин B12 или хронични заболявания или загуба на кръв.

  • Полицитемия

Високите стойности на хематокрита показват за наличие на състоянието полицитемия. При него броя на червените кръвни клетки е увеличен.

  • Дехидратация

Загубата на течности концентрира кръвта, което може да доведе до повишена хематокрита. Това може да бъде временно състояние, което може да се коригира с повишен прием на вода.

Хематокритът има значение в няколко медицински области. Стойностите му са важни за откриване на хронични бъбречни заболявания, онкологични заболявания и повишен риск от тромбози и сърдечно-съдови инциденти.

Изследването на стойностите на хематокрита имат важно значение за откриване на анемия и назначаване на лечение на това състояние.

Как се измерва хематокрита

Измерването на хематокрита се извършва с помощта на различни методи, като най-често използваните са микроцентрифугиране и автоматични анализатори.

Микроцентрифугирането се класически метод, при който кръвната проба се поставя в капилярна тръбичка и се центрифугира при високи скорости. При този метод еритроцитите се утаяват на дъното, а кръвната плазма изплува нагоре. Хематокритът се изчислява като съотношение между височината на слоя еритроцити и общата височина на кръвната колона.

В съвременната лабораторна практика се използват автоматични хематологични анализатори. Този метод измерва хематокрита индиректно – чрез преброяване и анализ на червените кръвни клетки. Тези устройства предоставят по-точни и бързи резултати. 

Нивата на хематокрит обикновено се изследват като част от пълната кръвна картина. В нея са включени набор от тестове, които показват важни за здравето стойности свързани с кръвта.

Фактори, влияещи на хематоркита

Редица фактори могат да повлияят на измерването на хематокрита, включително хидратационния статус на пациента, позицията на тялото по време на вземане на пробата и техниката на вземане на кръв. Продължителното стоене може да доведе до по-високи стойности на хематокрита поради преразпределение на течности в организма.

Хематокритът е важен диагностичен и мониторингов показател в медицината. Правилното измерване и интерпретация на стойностите му са ключови за установяване на подходящото лечение на редица заболявания.

Съвременните технологии улесняват процеса по измерване на хематокритът. Медицинските специалисти трябва да бъдат наясно с факторите, които могат да повлияят на резултатите и да интерпретират стойностите в контекста на цялостното здравословно състояние на пациента.