Сред голямото количество диагностични методи, позволяващи получаването на достоверна картина за състоянието на дебелото черво, иригография – по-разпространеното название е иригоскопия, до сега остава една от най-информативните техники.

Иригографията на червата представлява само по себе си рентгенографско изследване на дебелото черво, осъществявано с помощта на рентгеноконтрастно вещество.

Като контраст обикновено се използва суспензия на бариев сулфат.

Получените в хода на процедурата снимки – ириограми, позволяват да се направи заключение за наличие или отсъствие в червата на патологичен процес.

За получаване на по-пълна информация за състоянието на дебелото черво се използва методът на двойното контрастиране, при който е увеличено общото количество на нанасяното рентегоконтрастно вещество.

Показания за извършване на иригография

Провеждането на иригоскопия позволява получаването на изчерпателни сведения за формата локализацията и диаметъра на лумена на дебелото черво, на биомеханичните свойства на червата и функционалното състояние на неговите отдели.

За иригография показанията пряко зависят от оплакванията на пациента. Клиничната картина, позволяваща заподозиране развитието на патологичен процес, има следните проявления:

 • Болезнени усещания в ануса или в долната част на храносмилателния тракт;
 • Кръвотечение от правото черво;
 • Обилни секрети с компоненти на слуз или на гной;
 • Разстройства в консистенцията на изпражненията – запек, диария;

Използването на този метод на първо място е насочено към установяване на патологичните изменения в дебелото черво, предизвикани от следните заболявания:

 • Хроничен колит, язва, дивертикулоза;
 • Фистули, полипи, свивания, предизвикани от цикатрикси;
 • Нарушения на функцията на илеоцекален клапан, препятстващ връщането на замърсен с бактерии химус в илеума.
 • Злокачествени образувания, болест на Крон;
 • Възпалителни процеси, протичащи в дебелото черво и в ректума;

Наличието на тумори, полипи или неголеми чревни кръвотечения се определя с помощта на двойното контрастиране.

Спирайки избора си на тази рентгенова процедура, проктологът трябва да отчита и противопоказанията за нейното провеждане.

Към тях се отнасят сърдечно-съдовите заболявания – например, сърдечната недостатъчност, бременност, дефект в чревната стена, мегаколон.

В тази ситуация пред лекаря стои задачата да избере алтернативни диагностични техники, приложението на които не крие рискове за пациента.

Как се провежда иригография?

При назначаване на иригография на червата обикновено възниква въпроса как се провежда това изследване.

Първоначално се изисква определена подготовка, предполагаща изпълнението на следните препоръки:

 • Изключване от хранителния режим на продукти, съдържащи шлаки, приемът на които води до прекомерно образуване на газове и до увеличаване на честотата на изхожданията. Към тях се отнасят овесените, пшеничните каши и тези от ечемик, пресните плодове и зеленчуци;
 • Очистване на червата с помощта на клизма или на слабителни средства;
 • В деня преди изследването е необходима лека храна, не се препоръчва да се вечеря. Непосредствено преди процедурата всякакъв прием на храна е забранен.

Самата иригоскопия е напълно безболезнена, нетравматична и по-щадяща по количество йонизиращо лъчение от компютърната томография. Като време е с продължителност от 15 до 45 минути.

В правото черво на пациента се въвежда специално устройство за чревни промивания, състоящо се от съд и две тръби.

Една от тях в края има гумена колба и се използва за нагнетяване на въздух, през другата под контрола на рентгеноскопия се осъществява изпълване на дебелото черво с контрастно вещество.

Условно ходът на изследването може да се раздели на няколко етапа:

 • Направа на образна снимка;
 • Болният трябва да бъде в позата на Симс – ръце зад гърба, краката свити в тазобедрените стави;
 • Въвеждането на контраст;
 • Създаване на серия от обзорни и прицелни снимки при различно разположение на тялото;
 • Изследване на лигавицата след изваждането на тръбата и изпразване на червата;

За по-добра визуализация се използва техниката на двойното контрастиране, осъществявана с помощта на използване на специален прибор.