Какво представлява комата?

Кома представлява състояние на абсолютна и пълна по-дългосрочна загуба на съзнание, при което тялото на човек не реагира на дразнене от външната среда.

Състоянието може да бъде причинено от нараняване като например много тежка травма на главата или заболявания като инфекции или тумори или токсини, които са навлезли в организма.

Засегнатите не са в състояние да мислят съзнателно и не са съзнателно със заобикалящата ги среда, но те запазват основните поддържащи живота функции като дишане и кръвообращение.

Те могат да изглеждат здрави и да приличат на заспали, но не са в състояние да реагират на дразненето на хората или нещата около тях.

Дълбоко загубилият съзнание може да направи някакво движение като например да си отвори очите или гримаси като реакция на външно дразнене, но той не може да контролира или да осъзнава тези движения.

Продължителната кома често се означава като устойчиво вегетативно състояние. То може да продължи с години, в зависимост от причината и клиничните характеристики.

В повечето случаи комата е временна, рядко с продължителност повече от 2 до 4 седмици. След излизане от състоянието, прогнозите са разнообразни. Много хора могат да се възстановят напълно, при някои може да е необходимо обучение – най-често трудова и физиотерапия, докато други могат да възстановят само частично обичайните функции.

Какви са симптомите?

Състоянието на кома е сериозно и може да бъде причинено от различни фактори като травма на главата, инсулт, нарушения в обмяната на веществата, кръвоизлив или други мозъчни повреди.

Въпреки че липсата на съзнание е основен симптом, комата може да се прояви по различни начини и да има различна степен на тежест.

Някои пациенти в кома могат да реагират на външни стимули, като например на болка или звук, като изявяват определени физиологични реакции като повдигане на крайниците или увеличаване на сърдечния ритъм.

Тези реакции понякога се разглеждат като признаци на съзнание, но често не указват реална осъзнатост на пациента.

В зависимост от причината за комата, може да се наблюдават и други симптоми. Например, ако комата е в резултат на травма или инсулт, пациентът може да прояви неравномерно дишане, проблеми с дишането или ниско кръвно налягане.

В случай на инфекция или отровяване, могат да се появят лихорадка, нарушения във водно-електролитния баланс или други системни проблеми.

Състоянието на кома може да продължи от няколко дни до месеци или дори години. В този период пациентът обикновено се нуждае от интензивни грижи и медицинско наблюдение, за да се предпазят от осложнения и да се осигури подходяща грижа за тяхното физическо благополучие.

Важно е да се отбележи, че възстановяването от кома може да бъде различно за различните пациенти.

Някои от тях могат да се възстановят напълно, докато за други може да останат трайни увреждания, които могат да засегнат тяхната моторика, когнитивни способности или други аспекти на тяхното функциониране.

Това изисква индивидуален подход и продължителна рехабилитация, която да помогне на пациентите да се адаптират и възстановят възможно най-добре спрямо техните специфични нужди и възможности.

Какви са причините?

  • Травма на главата

Състоянието на абсолютна и пълна загуба на съзнание може да предизвикано от значително нараняване на главата като например от автомобилна катастрофа или падане.

  • Кръвоизлив в мозъка или черепа

Видове черепно-мозъчни кръвоизливи:

- Интрацеребрален кръвоизлив - кървенето се случва в мозъчната тъкан;

- Епидурален кръвоизлив – кървенето е вътре в черепа, но извън твърдата мозъчна обвивка;

- Субдурален кръвоизлив – кървенето е в черепа и във вътрешността на мозъчната обвивка, но не е в мозъчната тъкан.

- Субарахноидален кръвоизлив – кървене в пространството непосредствено до мозъчната тъкан.

Причините за черепно-мозъчни кръвоизливи са:

  • Хипертония – високо кръвно налягане;
  • Мозъчна аневризма – слабо място в кръвоносните съдове на мозъка;
  • Артериовенознамалформация – съвкупност от абнормални или неправилно развити кръвоносни съдове с кълбовидна форма.
  • Туморни образувания;

Лечение на кома

Лечението на пациенти в кома изисква непрекъснато наблюдение и грижи от медицински специалисти. Освен това, важно е да се поддържа оптималната функция на органи и системи в тяхното тяло.

Това включва предотвратяване на прекомерна загуба на мускулна маса чрез физическа терапия и редовни позиционни промени, които могат да помогнат за предотвратяване на ставни контрактури и други проблеми с мускулите и костите.

От съществено значение е да се осигури надеждно и правилно подпомагане на дихателната система на пациента, особено ако състоянието на комата продължава за продължителен период от време.

Това включва използване на механично вентилиране или други методи за подпомагане на дихателната функция, когато тя е необходима.

При продължителен период на кома, физиотерапевтични и рехабилитационни методи могат да бъдат приложени за поддържане на мускулната тонус и гъвкавостта на ставите, въпреки че резултатите от такива процедури могат да варират значително в зависимост от индивидуалните характеристики на пациента.

Освен това, психологическата и емоционална подкрепа за близките на пациента е от изключително значение. Те често се изправят пред изключително трудна ситуация, която изисква специална подкрепа и ръководство за справяне с емоционалните и психическите предизвикателства, свързани с дълготрайното болнично лечение на техния близък.