Новите компютърни технологии навлязоха стабилно в много отрасли на медицината. Най-напреднала в тази посока е денталната медицина.

Триизмерните технологии днес активно се използват във всички области на денталната медицина.

Те не само облекчават работата на зъболекаря и на зъботехника, но и са изгодни за пациента, тъй като се ускорява процесът на протезиране, подобрява се неговата точност. А в случая с имплантите съществено се понижава рискът от отхвърляне.

Скенер вместо отпечатъци

Пациентите от миналото отлично си спомнят неприятните минути, които се е налагало да прекарват на зъболекарския стол с постоянно отворена уста, за изготвяне на отпечатък.

Челюстта оттичала, боляла, но се налагаше да се търпи. Съвременните скенери позволяват да се мине без тези мъчения. Особено актуално е това, ако пациентът е с изразен рефлекс на повръщане.

За сканиране се използва специална камера, която безконтактно фотографира зъбите и венците, и след това превръща това изображение в 3Д формат на компютъра. След това по него се моделира форматът на бъдещите коронки.

А благодарение на 3Д рентген сканирането, което се извършва на специален зъболекарски компютърен томограф, може предварително да се подбере най-доброто положение на импланта в челюстта.

Също виртуално се поставя в устата на пациента, като се избягват всички нежелани зони – тези, през които преминават кръвоносните съдове и нервите.

Благодарение на това зъбната конструкция става идеална и рискът от отхвърляне съществено намалява.

Освен това при използване на 3Д технологии в протезирането е възможно виртуално да се приложат нови зъби, да избере тяхната форма.

На компютър може да се върти лицето, да се наведе, добре да се огледа новата усмивка.

За ден, а не за седмица

След като 3Д процедурата на сканиране и моделиране бъде завършена, файлът се изпраща за печат. Благодарение на скенер и на 3Д принтер е възможно само за 1.5 часа да се направи нова коронка.

Тоест на практика с едно посещение на зъболекар днес реално може да се направи цялото протезиране. И благодарение на това човек нито ден няма да се налага да ходи без зъби.

Докато в недалечното за минало техниката за изготвяне на една коронка са били необходими не по-малко от седмица, а може би и 2.

Днес с едно посещение на зъболекар може да се сканира, моделира и напечата на 3Д-принтер идеална коронка или пък винир. Или т.нар. вечна пломба, която е изготвена не от композитен материал и метал, а от керамика, по здравина не отстъпваща на естествените зъбни тъкани.

Разпечатаните на 3Д-принтер коронки са направени с микронна точност, благодарение на което се постига максимална плътност на прилепване, а това не може да се постигне при ръчна изработка.

Под такива коронки зъбите се запазват идеално, тъй като се правят от много тънка, но здрава керамика. Зъбите не трябва да се изпилват толкова силно, колкото при обикновената металокерамика.

Работа по шаблон

Поставянето на импланти съвсем не е лесна работа. Достатъчно е зъболекарят да постави изкуственият корен на зъба не под този ъгъл, който трябва, за да се увеличи рискът от отхвърляне.

Но минимизирането на риска от лекарска грешка, ако все пак се прави по шаблони, които днес са утвърдени от 3Д-модели.

Шаблоните са пластмасови пластини с отвори, в които са поставени осеви елементи, благодарение на които имплантите влизат в костната тъкан, както трябва.