Биохимичното изследване на кръвта е едно от най-важните при бременност. Именно то спомага за разкриване на началните изменения на метаболизма, които не се проявяват под формата на симптоми на заболяване или влошено здравословно състояние. Биохимичните изследване на кръвта са много. С тяхна помощ се определят както неорганичните вещества, така и органичните молекули, по нивата на които може да се съди за едни или други нарушения при протичане на бременността. В общоприетото понятие биохимичното изследване на кръвта обикновено се прави за определяне нивата на белтъчините и на определени ензими.
Кои са показателите на това изследване при бременност, какви са възможните варианти за отклонение?
Защо е необходима биохимия на кръвта?
Подобен вид кръвни изследвания се правят минимум 3 пъти, във всеки от триместрите, при преминаване на планови изследвания. При необходимост това изследване се провежда при хоспитализация в стационар или при подозрение за някакви заболявания с цел откриване нарушения на метаболизма. Това изследване на кръвта е високочувствително, и помага за откриване на проблеми в ранен стадий. Резултатите от изследването на биохимията на кръвта на бременната отразяват белтъчният и липиден обмен по време на гестация, въглехидратен метаболизъм. А също показват как функционират отделните органи и системи – черен дроб или бъбреци, метаболизъм на желязо и ниво на електролити.
Повишаване нивата на белтъчините – защо е необходимо?
Общо количество плазмен белтък, и разпределяне по фракции зависи от специфичното съотношение в скоростта на тяхното образуване в организма на бъдещата майка.
Синтезът на плазмени белтъчини основно протича в черния дроб или в областта на ретикулоендотелиална система на организма. А самите белтъчини изпълняват многобройни функции на тялото, затова активно се изследват в кръвта.
Така функциите на белтъчините при бременност са следните:
• Участие в многобройни химични реакции като ускорители на реакции
Това са хормони, ензими, белтъци регулатори.
• Участие във формиране на мембраните на клетките;
• Участие в транспорта от клетки или в различни вещества, включително и лекарствени;
• Участие в имунитета, защита от агресивно влияние на външната среда;
Роля на белтъчните молекули при бременност
В организма постоянно протичат процеси на разрушаване на старите молекули белтъчини и образуване на нови, при които скоростта на тези процеси е уравновесена. И за сметка на това концентрацията на белтъчини в кръвната плазма остава стабилна.
Сумата на всички белтъчини в плазмата образува общият плазмен белтък. Повишаването на този показател по време на бременност е рядко, само при някои сериозни патологии на самата кръв. А понижаването на общия белтък в плазмата се случва често, това може да възникне при белтъчен глад, ако не се приемат достатъчно белтъчни храни, при намален синтез на протеини в черния дроб.
При бременните общият плазмен белтък е важно да се следи, защото понижаването е фактор за развитие на късна токсикоза и показателят отразява тежестта на състоянието.
Показатели на азотистия обмен и заболявания на жените
В резултат на протичане на процесите на метаболизма белтъчините активно се разпадат, а също и на нуклеинови киселини. В резултат на този разпад се образуват специфични метаболити – урея с амоняк, креатинин и креатин, синтезират се пикочна киселина. Тези вещества се откриват в кръвната плазма, и по тяхната концентрация може да се съди колко активно протича разпадът на белтъчини, нарушен ли е белтъчният обмен.