Домашните кучета са не само най-добрите приятели на човека, но и огледало на психическото ни състояние, което в някои случаи е вредно за тяхното здраве.

Домашните любимци – огледало на психическото ни състояние

Шведски изследователи проучили 58 кучета – 33 порода шетландска овчарка и 25 бордер коли, а също и техните стопани. Кучетата били селектирани по пол и ниво на активност. Личността на кучетата и на стопаните се оценявала с помощта на стандартните тестове.

Стопаните попълвали анкета с личностните характеристики на кучето от името на своя домашен любимец.

Изследователите измервали нивото на хормона кортизол в козината на животните и в косата на техните стопани в продължение на година.

Кортизолът е достоверен показател за физиологичен стрес, а измерването му в косата показва добре дългосрочните тенденции на ниво на стрес, тъй като косата расте бавно – около 1 см на месец. Постепенно поглъща циркулиращите вещества от кръвта.

Резултатите показват значителна корелация между нивата на кортизол при човека и кучетата през годината. При 57 кучета през лятото и при 55 през зимата нивата на кортизола отговарял на нивата при техните стопани.

Повече стрес при стопанина, агресия при домашния любимец

Това означава, че при животните нивата на стрес се повишавали и понижавали в унисон с техния стопанин. И като цяло стресът бил по-висок при тези кучета, чиито стопани били с високи нива на кортизол.

На тази корелация влияе не оказвали нито нивото на активност на кучето или пък неговата личност. Известна разлика се наблюдавала в зависимост от пола.

При кучета от женски пол била открита по-силна връзка с нивото на нервно напрежение в сравнение с кучета от мъжки пол.

Кучетата са разумни животни и за тях повишаването на кортизола, както и за нас, означава на първо място неприятни емоции.

Когато кучето редовно изпитва негативни емоции като безпокойство, например, то може да се разболее.

Добрата новина е в това, че влиянието, което оказваме на нивото на стрес на кучето, се отнася и за двете страни – положителна и отрицателна.

Ако стопанинът стабилизира своето психическо състояние, с времето се понижават нивата на стрес и при неговия домашен любимец.