Известно е, че повече от 70% от населението на земното полукълбо се нуждаят от ортодонтско лечение, тоест е неправилната захапка. Цифрите са наистина плашещи, но са напълно обясними.

Когато отидат на преглед при ортодонт пациентите желаят да получат желаната захапка, да се избавят от хроничното главоболие, да облекчат походката и да подобрят външния си вид.

Но понякога вместо положителният дългоочакван ефект се получава отрицателен резултат.

Какви са възможните негативни последствия от лечение с брекети?

Зъби и опашка – има ли връзка?

Денталната система има сложна структура, поради обединяването на следните структури:

  • Зъби;
  • Мускулатура на главата;
  • Костите на черепа;
  • Връзки;
  • Стави – темпоромандибуларната става;
  • Съдове – кръвоносни, лимфни;
  • Нервни окончания;
  • Кръст и опашка;

Всички тези елементи са взаимно свързани, и проблемите в едната от тези точки се отразяват на работата на цялата система от верижни реакции.

Например, при патологии на захапката, когато контактът между зъбите е неправилен, създава се повишено натоварване на мускулите.

Постепенно това води до проблеми с опорно-двигателния апарат, и по-точно до неправилна стойка.

Каскадна реакция

Корекцията на всеки вид патологична захапка е сложна задача, изискваща внимателна подготовка от пациент и зъболекар.

Намесата е толкова сериозна, че засяга не само устната кухина, но и цялото тяло, до петите.

Именно поради тази причина ортодонтското лечение изисква подготовка, пресмятане на лечението от началото до край, да се предпазва индивидуална реакция на всеки пациент.

Логично е да се предположи, че тази работа изисква от зъболекаря висока квалификация, знания и опит.

Коригирането на захапката може да се определи като сложна задача както за пациента, така и за лекаря.

При поставяне на неснемаеми конструкции, към които се отнасят и брекетите, се отключва каскадна реакция: зъби – зъбна редица – челюст – дъвкателни и мимически мускули – кости на черепа – гръбнак.

В резултат на преобразуването на биомеханиката на лицево-челюстната област е възможно да възникнат редица общи оплаквания – главоболие, напрежение, изменение, нарушения на стойката, зрителни разстройства.

Главоболие от напрежение

Ортодонтското лечение предполага преместване на зъбите, които трябва да заемат правилно положение за хармонична работа на челюстно-лицевата област като единна система. Това преместване не може да не засегне мускули на черепа и на шията.

Излишното напрежение на мускулите на шията отключва верига от последователни реакции. В процеса се въвличат мускулите на главата, което се разглежда и като основна причина за главоболие от напрежение.

Изменение на стойката

Следва да се отбележи, че на преглед при зъболекар попадат пациенти с вече съществуващи патологии на захапката и като вследствие нарушение на стойката. Намесата е само един от тези свързани елементи, които могат да станат причина за усложнения.

При над 70% от хората, които се подлагат на ортодонтско лечение, се измества центърът на тежестта, което влече след себе си нарушения на стойката.

Причина за тези изменения се крие в тясно морфологично и функционално взаимодействие и връзка между зъбочелюстната система, мускулите на раменния пояс и на гръбнака.

Дисфункция на темпоромандибуларната става

Хрустенето при отваряне на устата и прием на храна, болка, напрежение в областта на ставата, а също и по нощното скърцане със зъби – бруксизъм могат да се разглеждат като патологии на захапката.

Сама по себе си тази става е сложна и капризна и непременно реагираща и на най-малките изменения на баланса в устната кухина.