Навярно, студентите от медицинските университети специално се обучават на професионален почерк. И 6-тици получават само онези, които съумяват да напишат най-простите думи така, че да изглеждат като заклинание за призоваване на древни демони.

Защо написаното на ръка в хартиените медицински картони като предписания, заключения, и дори рецепти не могат да се прочетат не само от непосветените в тайнството на професията пациенти, но и самите лекари.

Какво се случва след завършването на Медицински университет, че се изкривява почерка и превръща човек в устройство за шифроване на писмена реч? Нашият екип опита да изясни.

Защо лекарите пишат толкова грозно, дори неразбираемо

Мащабите на проблема

Неразбираемият почерк – това не е просто повод за шеги. И това не е проблем само на българските лекари, но във всички държави, където медицината принципно съществува.

Неразбираемо пишат британски и американски лекари, турски, израелски и арабски. Лошият почерк на китайския лекар изобщо не се поддава на разшифроване, защото написаните от лекар йероглифи повече приличат на детски цапаници.

Здравното министерство на Италия препоръчва на лекарите да използват при изготвяне на медицинска документация и рецепти само главни букви и да не пишат със съкращения и с абревиатури.

Швейцарски изследователи анализирали хиляди написани на ръка рецепти от медицинските архиви. Половината от тях се поддавали на разшифроване с усилие, а 4% изобщо.

Американската академия на науките публикува отчет, съгласно който всяка година около 1,5 млн. пациенти страдат, заради това, че рецептите за тях са били написани с грозен, неразбираем почерк.

В специализирано издание през 2017 г. е публикувана статия, в която са описани резултатите от експеримент. В него взели участие повече от 200 лекари, медицински работници и фармацевти, на които предложили да прочетат 300 образци написани на ръка рецепти и образци от медицински картони.

Получените резултати са тревожни. Само 88% от лекарите разбират какво са написали техните колеги. Сред медицинските сестри талант на дешифровчици притежавали 82% от участниците, а зле било при фармацевтите.

Прочетената грешно доза може да доведе до лоши последствия

Само 75% от тях успявали правилно да прочетат написаното от лекарите. Най-често грешките в интерпретацията касаели дозите лекарства, и понякога това би могло да бъде фатално.

Например, в случай на неправилно прочетена доза лоразепам – вместо предписаните 4,0 мг 20% от всички участници видели 40 мг, което е летална доза.

Вероятността от подобни грешки при прием на лекарства някак отбива желанието ни да се шегуваме на тема лекарски почерк, не е ли така?

Защо се разваля лекарският почерк

Причините за загуба на способност да пишат разбираемо са няколко.

  • Първо, почеркът започва да се разваля още през студентските години, когато бъдещите лекари е трябвало да отсяват най-важното от големи обеми от информация. Студентските тетрадки са нещо като тест за тези, които дешифрират, особено ако студентът изобрети собствена система за бързо писане.
  • Второ, на практикуващите лекари наистина им се налага да пишат много. Особено в разгара на сезонните заболявания, когато например, педиатър в рамките на работния си ден трябва да напише няколко десетки еднотипни рецепти.
  • Трето, навикът да се пише по определен начин през работно време се формира с годините при много лекари, и понякога подобрението на почерка е директно свързано със стажа и с опита на лекаря. Интересно е, че в ежедневието много лекари пишат толкова разбираемо, колкото и хората с други професии.

Според графолози, неразбираемият почерк може да показва не само професионалният навик да се пише, колкото се може по-бързо, без значение колко разбираемо ще се получи написаното.

Проследява се връзка с нивото на интелекта, колкото по-висок е почеркът, толкова по-лош е почерка, с нивото на въвличане и с личните професионални проблеми, основният от които е професионалното прегаряне.

Изказва се мнение, че неразбираемият, небрежен почерк е средство за дистанциране от пациента, за да не пропуснем през себе си цялата болка, с която се налага ежедневно да се сблъскват лекарите. Ако я няма тази дистанция от проблемите на пациента, то тогава лекарите не биха издържали.

Решението на грозния и неразбираемия почерк на лекарите е електронното здравеопазване или всички документи да се набират на клавиатура, да се разпечатват и след това само да се подписват от лекаря.

Писането на медицинските документи обикновено се прави от медицинската сестра в кабинетите на личните лекари.