При хора, запазили дъвкателните си функции, с по-малка степен на вероятност развиват старческо слабоумие, в сравнение с тези, които са загубили тази функция, вследствие на кариес или други заболявания на устната кухина.

Това заявление, направили учени от Изследователския център на Каролинския институт, Швейцария.

Как липсата на зъби е свързано с риска от деменция, какви са основните причини за загуба на зъби?

Болест на Алцхаймер и деменциянормално състояние на стареенето.

Деменция е синдром, който обикновено протича хронично, прогресивно и характеризиращ се с влошаване и деградация на когнитивните функции, тоест способност за мислене, запомняне, концентриране върху нещо конкретно.

Тези явления най-често се формират при хора в напреднала възраст, но не е задължително да са

С течение на времето симптомите само се усилват и прогресират.

Деменцията е предизвикана от изменения в главния мозък, които могат да са вследствие на инсулт или на болест на Алцхаймер.

При деменция се засягат определени области на мозъка, отговарящи за вниманието, вземането на решения, говор и памет.

Самата деменция не е заболяване, това е само синдром, например, често съпровождаща се с болест на Алцхаймер.

В ранен стадий на развитие на деменция страдат висшите психически функции. С прогресирането на патологията става все по-трудно възприемането на основни детайли.

Например, не могат да кажат кой ден от седмицата е днес и изобщо какви са, как да стигнат до магазин от елементарни неща у дома. В някои случаи забравят за близките и без чужда помощ не могат да съществуват и да се грижат за себе си.

Данни от изследванията

Колкото по-възрастен е човек, толкова по-висок е риска от частична или пълна загуба на когнитивните функции, например, способност да се вземат решения, а също и да запомнят дати и събития.

В някои случаи именно разсеяност, забравяне и влошаване на паметта стават първи сигнал за съществуващите изменения и проблеми.

Многобройни изследвания показват редица фактори, които могат да увеличат риска от деменция при пациентите.

В хода на изследванията е доказана връзката между липсата на зъби, функция на дъвчене и загуба на способност за мислене.

Този фактор повишава риска от развитие на деменция.

Учените предполагат, че колкото повече ядем, толкова по-умни ставаме. Не става въпрос за храненето като такова, а именно за процеса на дъвчене – за работа с мускулите на челюстта.

До тези заключения стигат изследователи от Медицинския колеж Байрон в САЩ. В изследването взели участие студенти от американски университети. Тези, които по-често дъвчели дъвка, имали по-добри оценки и успехи в училище от тези, които не са го правили.

Кариес и други причини за загуба на зъби

Зъболекарите могат да посочат няколко основни причини за загуба на зъби, могат дори да се нарекат преобладаващи, тоест най-често срещани. Липсата на един или няколко зъба зъболекарите наричат адентия.

У нас дебютът на вторична адентия се пада на 30-32 години, тоест от тази възраст се повишават рисковете от развитие на деменция, ако не се проведе своевременно лечение.

Основната причина за загуба на зъби е кариес и неговите усложнения. Изследване сред повече от 500 души на възраст над 77 години показва, че са имали повишени рискове от развитие на деменции.

Връзката между дъвкателната и когнитивната функция се запазват, дори след отчитане на провокиращите фактори, сред които психическото здраве.