Магнезият е един от основните микроелементи на човешкия организъм, отговорен за психическото равновесие и чувството за покой.

Магнезий – това е?

Вторият по значимост, след калция, положително зареден йон, намиращ се в вътре в клетката. Присъства във всяка една от тях.

Магнезият е естественият антагонист на калция. И двата йона стабилизират клетъчната мембрана.

Недостатъкът и на двата води до повишаване на възбудимостта на клетките и поява на конвулсии от страна на мускулите и психическа раздразнителност от страна на нервната система.

И достатъчно количество магнезий е необходимо за добро настроение.

Разпределение на магнезия

• 50-60% е постоянно депониран в костите, скоростта на мобилизацията е седмица;
• 20-30% в мускулната тъкан – откъдето може да се „изземе“ при потребност за няколко дни.
• 10-19% от магнезия се намира в органите и тъканите, сред тях са черния дроб и далака – най-бързите „обменици“ на йона – за няколко часа.
• 1.3% са разположени извънклетъчно, 0.3% в кръвната плазма, 0.5% в еритроцитите – активното депо на магнезия.

Ако приемем 0.3% от магнезия в кръвната плазма за 100%, то 30% е свързан:

• 30% с белтъците в кръвта – албумини;
• 5% в комплекс с други йони;
• 65% е в свободна йонизирана форма – измерва се при лабораторно изследване.

Метаболизъм на магнезия

В организма ежедневно постъпва 200-300 мг магнезий, от тях 30-50% се усвояват в тънкото черво, а се екскретира чрез бъбреците 100 мг на денонощие.

На мембраната на лигавицата на червата и дисталния канал на бъбреците се намира специфичен йонен магнезиев канал, ключов регулатор на обмена на магнезий в тялото.

Изследване на магнезий в кръвта се назначава:

• Определяне на метаболизма на микроелементи, киселинно-алкално равновесие;
• Всички болни на хемодиализа, на пациентите в интензивните отделения, които се намират на парентерално хранене, на страдащите от хронични заболявания.
• При откриване на повишено ниво на калций, фосфор, калий в кръвта или урината;
• При наличие на симптоми на повишено или понижено ниво на магнезий;
• Заболявания на храносмилателната система, бъбреците, костите и нервната система;
• При лечение на анорексия;

Норма на магнезий в кръвта, милимол на литър

• Деца до 1 година – 0.7-1.0;
• Деца от 1 до 15 години – 0.1-1.0;
• Възрастни – 0.7-1.0;

Норма на магнезия в урината, милимол на 24 часа

• Възрастни без значение пола – 1.7-8.2;

Помнете, че всяка лаборатория, и по-точно всяко лабораторно оборудване и реактиви си има своите особености. В бланката на лабораторното изследване те вървят в графата – референтни стойности или норма.

9 факта за магнезия

1. Количеството магнезий вътре и извън клетката значително се различава;
2. Нормалният резултат от изследването на кръвта за магнезий не изключва нарушенията на неговия метаболизъм;
3. В кръвта циркулира 1/100 част от общия обем на йона в тялото;
4. Количеството магнезий в тялото на човека е около 1000 милимола или 24 грама, което съставлява около 12-16 милимола на килограм телесно тегло;
5. Обменът на магнезия е тясно свързан с калцевия и фосфорния метаболизъм;
6. Задържането на магнезия в тялото влошава бъбречните загуби на калий и води до неговия дефицит, а половината от случаите на понижаване на магнезия се съпровожда с хипокалиемия.
7. Загубата на магнезий е най-добре да се попълва с богата на магнезий минерална вода;
8. В кърмата се съдържа средно около 35 мг магнезий на литър;
9. Увреждането на бъбречните каналчета понижава нивото на магнезий в кръвта;