Миометрит – това е сериозно заболяване на матката, което се съпровожда с възпалителни изменения на миометриума и изисква незабавно адекватно лечение.

Това заболяване най-често се среща при жени в млада репродуктивна възраст, създавайки опасност от развитие на сериозни усложнения в бъдеще.

Затова е важно да се познават не само основните принципи на симптоматичната картина, но също начините за профилактика на патологията.

Епидемиология

Болшинството от случаите на това заболяване са жени в репродуктивна възраст, тоест 25-35 години.

Това е опасно, доколкото се нарушава основната функция на женския организъм и в бъдеще могат да възникнат проблеми с бременността, особено ако е първа.

Заболеваемостта като възпалително заболяване на женските полови органи, заема второ място сред нарушенията на оварио-менструалния цикъл.

Най-често срещаната форма, свързан с бременността или раждането, представлява 80% от всички случаи на възпаление на матката.

Това е свързано с факта, че интервенцията при аборт или след раждане винаги носи след себе си потенциалната опасност от вторично инфектиране на маточната кухина с развитие на огнище на инфекция.

Затова е необходимо да се познават най-честите и възможни причини за развитие на това заболяване при жените.

Причини за миометрит

Представлява възпаление на мускулния слой на матката. Този орган най-отгоре е покрит с ендометриум, под него е мускулният слой – миометриум, а след това е и последният слой, който обвива цялата матка – това е параметрий.

Изолираното възпаление на миометрия е по-рядко, доколкото всички слоеве са плътно свързани един с друг.

Най-честата причина за развитие на миометрит при жените в репродуктивна възраст – това са следродилни септични състояния.

Обикновено при нормално раждане има физиологична кръвозагуба, която способства за известно прочистване на родовите пътища не само от остатъците от плацентата, но също и от някои микроорганизми.

Но при патологично раждане,и още повече при оперативни интервенции има задължително възходящо инфектиране на родилните пътища с патогенни микроорганизми, които са и причина за развитие на миометрит.

Затова може да се каже, че оперативните интервенции по време на раждане или веднага след него повишават риска от развитие на миометрит, което може да се отчита при диагностика на тази патология.

Още една честа причина за развитие на това заболяване може да бъде хронично огнище на възпаление на вътрешните полови органи.

Много често се среща при хроничен аднексит или оофорит, който няма адекватно лечение, и хронично огнище на инфекцията се поддържа през цялото време.

Такова огнище е източник на развитие на хроничната форма на възпаление на мускулната тъкан на матката, което заболяване е с безсимптомно протичане и поради тази причина процесът се поддържа по-дълго време.

Това още веднъж доказва необходимостта от лечението на всякакви възпалителни заболявания на вътрешните полови органи.

Още причина за развитие на маточното мускулно възпаление – това са честите заболявания на урогениталния тракт както специфични, така и неспецифични.

Чести цистити, хроничен пиелонефрит, уретрит, вагинит, колпит – това е също източник на инфектиране на миометриума.

Лечение на миометрит

С приоритетно значение трябва да бъде профилактиката за развитие на усложнения.

Затова и основната задача е ликвидирането на огнището на възпаление и да не му се дава да се разпространява към органите на малкия таз и към коремната кухина.

Приоритетно значение имат антибиотиците, а също и противовъзпалителните средства с локално действие.