Способно ли е златото да ни направи по-щастливи или напротив накитите, изработени от този метал ни носят само неприятности и проблеми.
Може би златото е един от най-загадъчните метали. Отдавна му приписват митични свойства.

Истина ли е, че…

… златото бързо се окислява и отделените продукти от тази химична реакция отрицателно се отразяват на човешкия организъм?

Всъщност златото не се окислява. То е един от най-устойчивите на въздействията на околната среда метали. Не взаимодейства нито с човешката пот, нито с отделяния от нашата кожа мастен секрет.

Благородният метал може да нанесе среда само в един случай – ако вие сте купили и носите златни украшения със съмнително качество. Тогава може да се говори по-скоро за негативно влияние върху самочувствието на човека.

Истина ли е, че…

… златните пръстени водят до нарушаване на функцията на имунната система? В частност, засягат се нервните окончания, намиращи се в палците на ръцете.
В действителност нервни окончания там няма, но възможно нарушаване на кръвообращението.

И това при условие, че човек носи тесен пръстен. Независимо от това организмът е способен да привикне към подобни нарушения, като за тази цел се развива реакция на адаптация. Тогава и нарушеното кръвообращение на пръста, не се отразява неблагоприятно на последния.

Съвсем различен е случая на тъй нареченият „врастнал“ пръстен, който човек носи от години, без да го сваля и не обръщайки внимание на това, че този накит му е станал тесен. Такъв пръстен може да стане причина за развитие на заболяване от възпалителен характер.

В такива случаи понякога е възможно нарушеното кръвообращение да доведе дори до ампутация на палеца. Поради това не трябва да се „сродяваме“ с пръстена, макар и той да ни е много скъп и близък. Изходът е да го дадете на бижутер, който да го разшири.

Истина ли е, че…

Златото е полезно за хора със заболявания на сърдечно-съдовата система? И тъй като притежава ярко изразен тонизиращ ефект, то е особено полезно, например за жени над 45-годишна възраст.

Всъщност златото принадлежи към т.нар. „слънчеви метали“ и притежава определен стимулиращ ефект. Друг е въпросът за кого са полезни златните накити. И колко на брой е необходимо да има на човека.

Например, обикновено златото не е подходящо за жителите на големите мегаполиси. Причината е в излишната активност на централната нервна система на хората, живееща в градска среда.

В резултат всеки допълнителен процес на възбуждане води до обратния резултат – потискане и депресия.

Активните жени /например предприемачите, мениджърите/ все по-често се сблъскват с проблема на сезонните пролетно-есенни депресии. А връзката между тези ментални състояния и носенето на златни накити може да бъде в действителност пряка.

От една страна, златните накити за мнозина за елемент на социалното положение и дори на дрес-кода.
От друга, обаче тези накити в по-голямо количество ставата силно изразена допълнителна причина за превъзбуждане.

Този процес води до постепенно отслабване и дори потискане на централната нервна система. А това на свой ред, е причина за понижаване на нивата на обменните процеси в организма и резултатът е депресия.

За жителите на големите градове е подходящо среброто – то балансира централната нервна система и прави човека по-уравновесен.

Истина ли е, че…

… златните накити могат да доведат до хипертония и атеросклероза?

Не е установена такава взаимовръзка, тъй като тези две заболявания се обуславят от множество фактори.