Звучи невероятно, но експериментите се провеждат в лабораторни условия и все още са в доста ранен стадий, за да е възможно прилагането им върху хора.

Испански учени използваха коктейл от гени, с чиято помощ превърнаха човешки кожни клетки в зародишни такива, които могат да се развият до сперматозоиди или яйцеклетки.

Чрез този метод изследователите се надяват, че могат да помогнат на двойките, които разчитат на донорска сперма или яйцеклетка, за да се стигне до забременяване и раждане на дете.

Според оценки на здравни експерти и официалната статистика около 1 на всеки 7 двойки срещат трудности при зачеването, и тази нова процедура на „генно зануляване“ може да създаде допълнителна възможност, въпреки че трябва да бъде изминат много дълъг път, поради строгите законодателни разпоредби, регламентиращи създаването на изкуствени ембриони.

Какво може да се направи, когато някой двойка желае да се сдобие с дете, но един от партньорите има здравословен проблем, който не му позволява да стане родител?

Това е всъщност проблемът, който испанските учени са си поставили за цел да разрешат, коментира Карлос Симон от Института за лечение на безплодие във Валенсия.

Изследователите казват, че са били вдъхновени Нобеловите лауреати за 2012-та година – японски и британски изследовател, които открили, че зрели, възрастни клетки могат да бъдат препрограмирани така, че да се превърнат в незрели, плурипотентни, тоест такива, които е възможно да се превърнат в друг вид тъкан.

И така нека преминем към същността на експеримента – учените добавят към кожни клетки коктейл от гени, който способствал превръщането им в зародишни клетки след около месец.

Макар и да е възможно тези зародишни клетки да се превърнат в сперматозоиди, те няма да притежават оплодителни способности, защото е необходим по-нататъшен процес на видоизменение, при който мъжките полови клетки се превръщат в клетки, посочват учените.

При човешките клетки са необходими много повече тестове, защото тук става въпрос за зачеването на деца, които когато се родят ще станат част от бъдещото поколение, от което ще зависи поне частично съществуването на човешкия род. И съответно са необходими продължителни експерименти.

Това е още една крачка напред по посока на усъвършенстване на изкуственото оплождане и значително разширяване на неговите възможности. Следва да припомним, че тази година китайски учени използваха сперматозоиди в епруветка, тоест изкуствени, за да оплодят яйцеклетките на мишка.

И в резултат на експеримент беше създадено здраво потомство. Но използването на същия метод при хора изисква много по-задълбочени експерименти, тъй като самият процес на оплождане при човека е доста по-сложен, отколкото при мишките, и то не само поради размерите на човека спрямо тези гризачи.

Но подобни експерименти пораждат и доста етични въпроси. Ако методът за зачеване на деца с изкуствена сперма и яйцеклетки бъде доразвит, така че да стане годен за създаване на здраво потомство при човека, дали е редно да бъде използван?

Биха ли имали децата създадени по този начин някакъв биологичен недостатък? Освен това понастоящем не са разработени методи, чрез които да е възможно провеждането на изследвания относно това каква ще е съдбата на децата, които в бъдеще ще бъдат зачевани по този начин.

Разбира се, най-добрият вариант е естественото зачеване, но въпросите се появяват, когато то се окаже невъзможно.