Детското здраве е тема, към която родителите не могат да останат равнодушни.

Днес на фона на излишък от информация и модерни технологии се наблюдава увеличаване на интелектуалните и поведенческите нарушения в детска възраст. Късното проговаряне е един от актуалните проблеми.

На 14 ноември се отбелязва и Международния ден на логопеда. Lechenie.bg реши да събере информация защо децата проговарят късно.

Късно проговаряне - битовата химия вероятна причина

Причини за късното проговаряне

Причините за късното проговаряне на детето са множество. Основните от тях са:

  • Родителите не говорят на детето;
  • Заболяване от неврологичен и психически характер;
  • Увреждане на зони в главния мозък;
  • Слаб слух;
  • Комуникативни нарушения;
  • Забавяне на психоговорното развитие.

Изследвания на учени от различни държави говорят за негативно влияние на фталовата киселина върху говорното развитие при децата.

Как използването на битова химия и козметика може да предизвика забавяне на говорното развитие?

Какво е влиянието на препаратите за почистване върху вътреутробното развитие на плода?

Как фталатите в големи количества разрушават системите на организма – еднокринна, репродуктивна, хормонална, полова?

Как родителите могат да опазят собственото си здраве и това на своите деца? Отговорите на тези и на други въпроси в настоящата статия.

Влияние върху говорните способности и развитието на детето

Ново изследване показва, че детето може да проговори значително по-късно, ако майката в началото на бременността е използвала средства с високо съдържание на фталова киселина.

Това е група химически вещества, които изпълняват функцията на пластификатори.

Американски учени провеждат дългосрочен експеримент, в който вземат участие деца и бременни жени. Задача на изследването се състои в това да се изясни какво количество думи разбира дете в ранна възраст.

За забавено говорно развитие се говори, когато детето използва не повече от 50 думи на 3-годишна възраст. Такива нарушения имат 10% от децата, това се посочва в новото изследване.

Съществува зависимост между взаимодействието на фталова киселина и говорни нарушения при детето. Основа за тези заключения са резултатите от проби урина, взети от майката в първия триместър на бременността.

Според данните от научния труд рискът от късно проговаряне е по-висок, в случай че майката имала непосредствен контакт с фталати.

Сериозната вреда за организма от фталатите се обяснява от това, че човек постоянно взаимодейства с химически вещества, които имат високо съдържание на фталова киселина.

Негативното въздействие се усилва, тъй като предметите и средствата, използвани в ежедневието от много години – винилови тапети, бои, лакове за нокти, козметични средства, пластмасови съдове, игри, опаковки.

Според изследванията фталати се отделят не само във въздуха, но и имат свойството и да се натрупват. Получава се постоянен контакт на човека с вредно и опасно вещество.

Фталова киселина – козметика, битова химия, играчки

Родителите е добре да са наясно в кои предмети и играчки, за да се ограничи тяхното попадане в човешкия организъм.

Фталова киселина се използва в промишленото производство. Благодарение на това нейно приложение се произвеждат материали, които са достатъчно здрави и същевременно меки и еластични. 

Фталати се откриват в боите, средствата за импрегниране и укрепване на стени, които се използват при ремонт на помещения.

Винилови покрития, тръби, пластмасови съдове за съхранение на хранителни продукти, стоки на деца, козметични средства за лице и коса, медицински препарати, играчки могат да съдържат фталова киселина.

Дори и съдържанието на фталова киселина да не превишава допустима норма, това не намалява тяхното вредно въздействие, тъй като киселината може да се натрупва в организма и да предизвиква заболявания.

Потенциално опасните химически вещества въздействат на половата и на ендокринната система, могат да предизвикат нарушение на репродуктивните функции.

Фталатите лесно проникват през плацентата, затова бременната жена следва много внимателно да се отнася към това какви средства за битова химия използва, за да се предотврати развитие на заболяване при детето.

Как да предпазим децата от фталати

Единственият начин да ги предпазим е да закупуваме продукти, които са с надпис БЕЗ ФТАЛАТИ или внимателно да се чете етикета.

За да предпазим себе си и детето си невинаги е достатъчно да четем етикета.

Храната за децата е по-добре да се държи в стъклени бурканчета. Най-подходящите играчки са тези, които са от естествен материал, например, от дърво.