Крива шия или тортиколис – това е вродено или придобито патологично състояние, при което се наблюдава принудително неправилно положение на главата, като е леко наведена напред или е изместена настрани.

Съществуват няколко форми на това заболяване, по които се открояват причините за неговото развитие.

Една от тях е неврогенната форма.

При неврогенната крива шия в основата на неправилното положение на главата е нарушение на предаването на нервните импулси към мускулните влакна.

Разграничават се 2 варианта на това заболяване – спастично и паралитично. При спастичен вариант се наблюдава едностранно повишаване на мускулния тонус, а при паралитичен – загуба на съкратителната способност на мускулите от една страна и образуването на хипертонус от друга.

По какво се познава неврогенната крива шия

Поставянето на диагноза на това патологично състояние започва с преглед на пациента и снемане на анамнезата.

Преди това лекарят прави палпация на шията проверява мускулния тонус и подвижност на главата, оценява наличието на деформации.

За потвърждаване на диагнозата се назначават редица допълнителни изследвания. Първо, провежда се рентгеново изследване, което позволява да се оцени състоянието на костните структури в областта на шията.

Много по-информативен диагностичен метод е ЯМР, при който се визуализират не само костните структури, но и мускулните влакна.

Планът за изследване се допълва с електроневрография за оценка на нервно-мускулното предаване, доплерография на сънните артерии, което позволява да се оцени проходимостта на съдовете.

Методи за лечение при неврогенна крива шия

Лечението на това заболяване е доста сложна задача, която изисква комплексен подход. Съществуват както консервативни, така и хирургични методи.

От консервативните мероприятия са показни:

  • Лечебен масаж;
  • Мануална терапия;
  • Иглорефлексотерапия;
  • Физиотерапевтични процедури, например, електрофореза или УВ-терапия.

При спастичен вариант на крива шия могат да се назначат препарати като миорелаксанти и антиконвулсанти, антидепресанти.

Най-ефективен метод на лечение към ден днешен се смятат инжекциите с ботулинов токсин. Ботулинов токсин тип А се инжектира непосредствено в засегнатия мускул.

Продължителността на действие на препарата средно е от 4 до 6 месеца, след което е необходима повторна процедура.

През 2012 г. са публикувани резултати от изследване, целта на което е изучаване на особеностите на електроенцефалограмата при болните от спастична крива шия при лечение с ботулинов токсин тип А.

Установява се, че при лечение с този вид ботокс се наблюдава положителна динамика на показателите на енцефалограмата, което може би е свързано с преразпределение на забавящите и активиращите влияния на биоелектрическата активност на главния мозък.

В миналото за лечение на крива шия широко са използвани хирургични методи. Но във връзка с това, че при операцията и при постоперативния период съществува висок риск от развитие на усложнения днес такива се правят рядко.

По-често крива шия се установява при малките деца, какви мерки за профилактика тогава биха били ефективни.

При правилно лечение прогнозата за заболяването е благоприятна – в 80-90% от случаите ефектът от терапията се постига на 2 години. Но в периоди на активен растеж 3-5 години и 10-12 години – навеждането на главата може да се появи отново.

Това е свързано с особеностите на един от мускулите на шията. В такива случаи е показно провеждането на повторни курсове консервативна терапия – масаж и физиотерапевтични процедури.

Нелекуваната крива шия може да стане причина за развитие на различни патологични състояния при детето. Така например, асиметрията на лицето може да доведе до нарушения на храненето, сученето, да се стигне до компенсационно изкривяване на гръбнака и нарушения от страна на зрителните органи и на слуха.

Към профилактичните методи на лечение на крива шия се отнасят:

  • Лечебно плуване;
  • Активен спорт;
  • Контролен преглед веднъж годишно.

Прекрасни упражнения, насочени към укрепване на мускулите на шията и на гърба, са занятията с топка, а също и упражненията за корема за хора от всяка възраст.

Профилактиката на ортопедичните заболявания, включително и на кривата шия – това не са само занятия със спорт, но и правилна стойка.