Пластични хирурзи от Лос Анджелис обещават да превърнат ринопластика в евтина амбулаторна процедура, извършване под местна упойка.

Ринопластиката представлява промяна на формата на носа, една от популярните пластични операции. Същевременно тази процедура изисква дълго възстановяване, увеличава се риска от формиране на белези на лицето.

Операциите на носа отиват в историята

Както следва и от обяснението на разработчиците на новия метод, хрущялът се състои от миниатюрни влакна съединителна тъкан, сплетени в структура, напомняща на спагети.

Тази тъкан е доста плътна, но под действието на електричен ток става по-пластична – достатъчно гъвкава е, за да може да ѝ се придаде всякаква форма.

Експериментално ушите на зайци, стърчащи нагоре, с помощта на микроелектроди и специални конструкции лесно възприемали необходимата форма.

След прекратяване на електроподаването хрущялът се втвърдявал и окончателно запазвал новата си форма.

Предполага се, че цялата тази процедура отнема не повече от 5 минути. За изготвяне на форми нови носове ще се използват 3Д-принтери.

Разработчиците на новия метод предполагат, че новата технология ще направи революция в козметичната хирургия и ще позволи ринопластиката да премине в редицата на неоперативните несложни процедури, за които вече няма необходимост да се влиза в болница.

Какви са рисковете при хирургична корекция на носа

При ринопластика съществуват т.нар. анестезиологични рискове, тъй като пластиката на носа се извършва при пълна упойка. Обикновено се използва ендотрахеална наркоза. Дишането напълно се контролира от апарат.

Като цяло анестизиологичните рискове са минимални, тъй като този метод за пълна упойка се смята за най-безопасен. Дишането и другите жизнени показатели се контролират напълно ат анестезиолог, който същевременно може и да реанимира при необходимост.

За да се минимизират възможните рискове преди ринопластика се правят пълни медицински изследвания, които предоставят актуална информация за здравословното състояние на оперирания.

Както и всяка хирургична интервенция, и корекцията на носа се съпровожда с множество неудобства и неприятни усещания. Затова разработеният нов метод, засега тестван само при животни, изглежда отлична алтернатива на сега извършваните процедури.