Сезонът на грипа и настинките постепенно набира скорост. До пика на заболеваемостта от грип все още има време, но повечето от нас вече се подготвят. Някои вече са се ваксинирали или планират да го направят, преди да започне грипната епидемия.

Кой следва да го направи и на какво следва да се разчита, когато се приемат противогрипни препарати?

Кой има нужда от лекарства срещу грип

Всеки може да се разболее от грип, но по различен начин. За някои грипът това е температура, болки в мускулите и ставите, главоболие и всеобщо неразположение, което може да се съпровожда с кашлица и с хрема.

За други това е леко влошаване на здравословното състояние, което остава на практика незабележимо.

Реакцията на имунната система на вируса на грипа е индивидуална за всеки човек и зависи от множество фактори, свързани с неговата биография: с какъв щам се е заразил за първи път, с какви разновидности на вируса се е сблъсквал впоследствие, ваксинирал ли се е и колко редовно?

Преобладаващият брой здрави възрастни оздравяват от грип сами, без използването на каквито и да е лекарства.

Максималното, което се прави, е да се правят опити за облекчаване на симптомите с народни средства или с препарати от домашната аптечка.

Ако човек е в рисковата група за развитие на усложнения, предизвикани от грипния вирус, то е добре при поява на първите симптоми да се обърне към личния лекар, без да го отлага.

В групата с повишен риск от усложнения при грип са:

  • Деца до 5 години, особено по-малки от 1 година;
  • Възрастни над 65 години, особено живеещи в старчески домове;
  • Бременни жени, а също и млади майки, родили преди по-малко от 2 седмици;
  • При имунни дефицити – ХИВ-позитивни, онкоболни, преминали химио- и лъчетерапия, и др.
  • Хронично болни с болести на сърцето, на белите дробове, на бъбреците, черния дроб, със захарен диабет и др.
  • Затлъстяване – индекс на телесната маса повече от 40.

Ваксинацията против грип не дава 100% гаранция за защита от грипния вирус. Ваксината понижава риска от усложнения и облекчава протичането на болестта, но нищо повече от това.

Вярно е и обратното – не трябва да се отказваме от ваксинацията, разчитайки само на една вълшебна таблетка.

Има множество особености на лечението на грип с противовирусни препарати, част от които сега ще разглеждаме.

Грипният вирус и неговите белтъци

Всички лекарства против грип са насочени към неговите белтъци, които играят важна роля в процесите на проникване на вирусни частици в клетките на заразения организъм и размножаването на вируса. Как протича този процес?

Във външната обвивка на вируса са вградени 3 разновидности на ключови белтъци – йонен канал M2, невраминидаза и хемаглутинин.

Хемаглутининът се свързва с остатъците от сиалова киселина, която влиза в състава на рецепторите на заразения организъм.

Ензимът невраминидаза способства за отделянето на тези остатъци от сиалова киселина и така разрушава защитата на рецепторите към вируса.

Активността на невраминидазата, първо прави вирусните частици невидими за имунната система и осигурява преминаването им през защитната слуз, наситена със сиалова киселина, към клетките на епитела на дихателните пътища.

Вирусът прониква вътре в клетките и се отключват процесите на възпроизводство на нови вируси.

Второ, невраминидазата участва в освобождаването на новообразувани вирусни частици от повърхността на заразените клетки.

Съществуват множество разновидности на сиаловата киселина, които се отличават една от друга по групи. На тази разлика се базира видовата специфичност на грипните вируси.

Лекарства против грип и устойчивост на вируса

До неотдавна съществуваха 2 вида препарати:

Инхибитори на йонни канали M2

Блокират процесите на освобождаване на вирусния геном и така не позволяват да започне неговото размножаване. Най-известните от тази група лекарства са амантидин и ремантадин.

До преди 20 години тези препарати се използваха доста масово и демонстрираха сравнително добра ефективност. Активното им приложение обаче доведе до развитие на устойчивост на грипния вирус към тях. И затова сега няма смисъл да се приемат.

Инхибитори на невраминидаза

Блокират активността на този ензим и не позволяват на вируса да прониква вътре в клетките на дихателните пътища. Такива свойства притежават Тамифлу и Реленца. До неотдавна тези препарати имаха репутация на доста ефективни.

Изследвания, проведени през последните години, поставят под съмнения тяхната ефективност, повдигат и въпроса за безопасността.

Нов подход – лекарства, които все още ги няма

Преди няколко години бе избрана нова цел – т.нар. полимеразен комплекс на грипния вирус. Състои се от 3 белтъчни субединици, които за разлика от много други белтъци на грипния вирус, са много консервативни, тоест на практика не се променят.

Този комплекс е необходим за ефективното размножаване на вируса. За няколко години изследвания бяха създадени няколко препарата, които са насочени към полимеразния комплекс.