Повечето от нас си мислят, че матката е изключително чиста среда, в която няма микроби. Това е мястото, където се развива беззащитното бебе, което няма имунитет.

Изследванията на свежа плацента, амниотична течност и дори на първите изпражнения на детето предлагат друг поглед на нещата.

Бактериална ДНК в амниотичната течност 

През последното десетилетие учените нееднократно откриваха бактериална ДНК в амниотичната течност и в мекониума и така поставиха под съмнение, че матката е стерилна.

Някои скептици обявиха, че резултатите са грешноположителни – замърсяващи вещества се откриват в самите реагенти, използвани при изследване на ДНК и прочие.

Група австралийски изследователи от Университета Едит Коуен и от Университета на Западна Австралия приложили най-строгите мерки за контрол при отделяне на бактерии от амниотичната течност и от мекониума.

За да се уверят, че в реагентите или някъде другаде се крият случайни бактериални геноми, те предварително добавят в тях ензим, който би разкъсал фрагментите с двуверижна ДНК.

Пробите от амниотичната течност с обем от 10 мл са правилно събрани и пренесени в стерилизирани епруветки.

Мекониумът съдържа бактерии, макар и да се смяташе обратното

Повечето проби са взети от жени, родили със секцио. Следващият ден от новородените били взети 50 проби от мекониума.

Въпреки тези мерки, изследователите установяват бактериалната ДНК във всички проби. Интересно е, че мекониевият микробиом силно варира между отделните новородени.

Микробиомът с амниотична течност съдържал типични кожни бактерии.

Нито при майките, нито при децата не е имало признаци на инфекция, затова може със сигурност да се предположи, че колонизацията на новото човешко тяло с бактерии става много преди раждането.

Интересно е, че дълго време се е смятало, че бебетата получават началната доза микроби само когато минат през родилния канал.

Затова и се предполагаше, че цезаровото сечение възпрепятства този процес – появи се, дори и практика новородените със секцио да се мажат с вагинални секрети. Но новото изследване дава да се разбере, че това е повече суеверие, отколкото истина.

Нивата на важни имуномодулатори в мекониума и в околоплодните води варират в зависимост от количеството и видовете присъстваща бактериална ДНК.