Лекарите използват колистин, когато всички останали методи за борба с инфекцията са изчерпани. Този антибиотик е определен като препарат с най-висок приоритет от Световната здравна организация.

Подскачащ прави бактериите още по-издръжливи

Смята се, че ако антибактериалният препарат спре да действа, това означава смърт за болните.

Ген с название mcr-9 бил за първи път установен в щама на салмонелата, която засяга първо храносмилателната система и впоследствие се установява и в други бактерии.

Положителното последствие от това откритие е, че сега бактериите, изолирани от хранителните продукти, могат да се тестват за mcr-9.

Болните да се изследват за наличие на устойчиви към колистин бактерии, които имат този ген. И така своевременно да се изолират източници на заразяване.

Заради бактериите, преносители генът става подвижен, буквално прескача от човек на човек. В болнични условия възможността за скрининг на болните за резистентен ген позволява откриването на потенциален източник на заразяване, и така се по-голяма безопасност.

Врагът е изолиран, остава да се намери препарат унищожител

С направеното откритие става ясно и че най-силният антибиотик може да бъде преборен и да спре да действа, ако бактерията е с подскачащ ген, който я прави нечувствителна към препарата.

Антибиотиците, за периода от своето откриване и пускане в масова употреба, спасиха стотици милиони човешки животи. Но дали използването им не направи бактериите, на които трябваше да въздействат прекалено агресивни и се стигна до положението, при което се търсят съвсем други източници на антибактериални препарати.

Учените постигнаха известни успехи в тази насока, но тепърва предстоят още тестове, за да се стигне до производство на препарати, които да бъдат пуснати на фармацевтичния пазар.

Заплахите масово разпространявани от медиите, че през 2050 г. много хора ще загиват от инфекции, поради липсата на подходящи препарати за справяне с бактериите, които ги предизвикват.

Понастоящем няма подобни индикации, а и успехите на учените що се отнася до откриване на нови антибактериални вещества следва да се тълкуват като успокоителен и позитивен сигнал за бъдещето.