Тумор локализиран в един орган е способен да препрограмира метаболизма на други отдалечени органи. Изменението на метаболитните функции допълнително вреди на целия организма.

За постигне това, ракът промяна механизмите, които контролират вътрешният часовник на органите-мишени, като ги кара да „работят“ за него, снабдявайки с хранителни вещества злокачествените му клетки.

Подобни процеси се наблюдават в черния дроб, като аденокарциномът на белия дроб подкопава функциите на неговия метаболизъм.

Злокачествените образувания променят циркадните ритми на определени органи, като така активират силно възпаление, което потиска инсулиновите сигнали и намаляват чувствителността към глюкоза, предизвиквайки хипергликемия и съответно реорганизират липидния метаболизъм по собствен начин.

Откритието бе публикувано в авторитетно медицинско издание, като до него се достигна след експеримент върху мишки с аденокарцином на белия дроб, проведен от изследователи от Центъра по епигенетика и метаболизъм към Калифорнийския университет, като в него взе участие и най-известния учен по темата за циркадните ритми италианецът Паоло Сасоне-Корси.

Туморът, локализиран в един орган, е причина за метаболитното препрограмиране на други органи, сред които е и черният дроб. Това е първият път, при който се доказва това въздействие на рака на разстояние, обяснява Паоло Сасоне-Корси.

Италианският учен наистина вярва, че това проучване ще промени стратегиите за борба с онкологичните заболявания, защото дава обяснение как злокачествените патологии променят метаболизма на целия организъм. И направеното откритие е от огромно значение за всеки един от нас.

Очаква се последствията от получените данни от изследването да са многобройни, обяснява изследователят, сред които възможността на клинично ниво лечението на пациентите да се извършва съобразно метаболитните трансформации, които се предизвикват в организма от тумора, и заради които често се стига до много сериозни усложнения.

Но благодарение на направеното откритие и създадената яснота как се променя хомеостазата на черния дроб, препрограмирана от тумора, е възможно разработването на алтернативни методи за потискане на растежа на злокачественото образувание.

Болните от рак са подложени на огромен метаболитен, психологически и физиологичен стрес, продължава Сасоне-Корси. Освен това е известно, че много от онкологично болните умират повече от системни усложнения, отколкото от развитието на злокачествения процес.

Ново изследване показва как ракът на белия дроб променя от разстояние метаболизма на черния дроб чрез циркадните ритми, препрограмирайки метаболизма на неговите клетки.

Познаването на тези молекулярни механизми ще позволи на лекарите по-добре да планират химиотерапия и други видове фармакологично лечение.

И все пак да отбележим, че откритието е направено върху мишки и макар и клетъчните механизми при човека и при гризачите са едни и същи.

Е необходимо провеждането на тестове върху хора, за да стане възможно разработването на алтернативни методи за лечение на онкологични заболявания.

Същото е важно да се посочи, че изследването проучва и анализира връзката само за един вид злокачествено заболяване. Интересно е откритието как туморните процеси могат да „заблудят“ клетките на черния дроб, като ги принудят да им изпращат хранителни вещества.

Но все още картината пред учените е доста неясна, което означава, че са необходими и допълнителни проучвания и по-задълбочени изследвания върху гризачи.

Фактор, който също може да изкриви резултатите е, че мишките са разболени от рак изкуствено и не известно дали механизмите при естествени условия са едни и същи.