Група изследователи от Калифорнийския университет установиха, че ембрионите, които изглеждат на вид напълно еднакво, могат от самото начало да се развиват по различен начин.

Още в ранен стадий възникват разлики при ембрионите

Наистина, макар и представителите на един и същ вид да са до голяма степен генетично идентични, ключови моменти от инструкцията по събиране може да се различава съществено.

Ако в миналото учените са предполагали, че разликите до голяма степен стават след раждането, то сега тези възгледи претърпяват сериозни изменения.

Всичко това учените успяват да научат от червеите нематоди, чиито жизнен цикъл е най-удобен за изучаване.

Този път изследователите с помощта на инструмента с название RNAi се насочват към превключвателите на гени, които активират изграждането на дебелото черво на животното.

Установило се, че няма никаква универсална концепция на генетичните инструкции и съответно не е приложима.

Различията – много добре скрити в генома

Различията са добре скрити в генома, но те са разкрити, когато е премахнат един от превключвателите. Учените се изненадали, че докато някои индивиди губят способност да изграждат дебелото черво, когато са премахнати някои превключвателите, други продължават с процеса на съзидание на органа, въпреки загубата.

Изненадващо е, че толкова важно събитие в най-ранните стадии на формиране на ембриона може да протече по напълно различни начини в пределите на един вид и на практика да доведат до еднакъв резултат.

Досега не беше ясно, че своеобразните чертежи на ранния ембрион са толкова променливи. Според изследователите това откритие е еквивалентно на това, че производството на 2 айфона, които изглеждат и функционират напълно еднакво, е започнало по различни инструкции за събиране и сглобяване на частите.

Хората сме далеч от червеите нематоди. Въпреки това, за тях това откритие е също справедливо – най-малкото на етапа на по-късните генетични инструкции, като се започне от момента на създаване на ентодермата – вътрешното зародишно листче на животното.

Тези резултати повдигат завесата защо всеки реагира по различен начин на лекарствената терапия.

Дори червеите-нематоди с относително тънки генетични различия нееднакво реагирали на генетичното лекарство.