Съвременните изследвания показват, че интензивното замърсяване на въздуха, който дишаме, може да бъде причина за възникването на множество респираторни заболявания, съществуващи днес.

Състав на въздуха

Известно е, че съставът на земната атмосфера не се променял през целия период на съществуването на човечеството. Нашите предци са дишали въздух, състоящ се от химически инертен азот, жизнено необходимият кислород, аргон и минимално количество други, безобидни за хората газове.

Днес ние дишаме същият въздух, но с някои вредни примеси, които оказват на околната среда и на човешкото здраве силно негативно въздействие.

Основните съединения, замърсяващи атмосферата, са въглероден оксид, серен диоксид, формалдехид, бензоапирен, а също и във въздуха на големите градове присъстват живак, кадмий, олово, никел, повече от 50 въглеводороди и други примеси, повечето от които са високо токсични.

Основни източници на замърсяване на въздуха

• Автомобилен транспорт, ТЕЦ, въздухът, изходящ от различни производства през комини – цимент, тежки метали, химически отпадъци и т.н.
• Тютюнев дим, прах, радон, постъпващ във въздух през почвата и мазето;
• Оловно белило, железобетонни стени, съдържащи всевъзможни химически съединения, включително токсични и такива, които се отделят от тях дълги години.
• Битова химия – разтворители, перилни прахове, течности за миене на съдове, репеленти, освежители за въздух, антистатици, инсектициди, използвани за борба с хлебарки, нафталин и т.н.
• Строителни и довършителни материали;

Освен това концентрацията на кислорода във въздуха, който издишваме се, се понижава до 16%, а на въглеродния диоксид на 3-4%.

Влиянието на некачествения въздух върху здравето на човека

Съществува пряка зависимост между качеството на въздуха и цяла съвкупност от заболявания.

Градските жители обикновено страдат от заболявания на горните дихателни пътища като грип, бронхит, бронхиална астма, и на сърдечно-съдовата система.

Постоянно главоболие, лесна уморяемост, безсъние, стрес и дори онкологични заболявания на дихателната система също могат да възникнат поради лошото качество на въздуха.

Съдържащите във въздуха течни метали е възможно да предизвикват и масови отравяния. Част от хората, които прекарват повече време в затворени помещения, са изложени на висок риск от специфичен вид заболявания, наричани от лекарите „синдром на затворените помещения“.

Запушеният нос, сухота в гърлото, кашлица, ринит, главоболие, повишена раздразнителност – това са само някои негови признаци.

Полезни и вредни въздушни йони – аеройони

Атмосферният въздух, който ние дишаме както и всичко около нас, се състои от атоми, които могат да бъдат заредени или неутрални, тоест да нямат електрически заряд. Заредените атоми се наричат йони или аеройони.

В зависимост от получения заряд йоните могат да бъдат положителни или отрицателни.

Въпреки своето название положителните йони са вредни за нашето здраве и тяхното преобладаващо количество във въздуха разрушително влияе на човешкия организъм, предизвиквайки умора, понижаване на работоспособността и отслабване на имунитета.

Съвременният човек живее в твърде неблагоприятни условия. Големи градове, замърсяване на въздуха – автомобили, производство, електромагнитни излъчвания – мобилни телефони, компютър, телевизор, битови уреди.

Всичко това са източници на огромно количество положителни йони.

Отрицателните йони напротив оказват силно стимулиращо действие върху организма. Тяхното положително влияние е достатъчно широко и именно поради това се наричат „витамините на въздуха“.

Благотворно влияние на отрицателните йони във въздуха

• Подобряват качеството на съня;
• Повишават способността на човек да се концентрира;
• Нормализират кръвното налягаве;
• Усилват обмяната на веществата;
• Ускоряват процесите на заздравяване и оздравяване;
• Спомагат за намаляване на количеството на вредните вещества във въздуха;

Количество на отрицателни йони в 1 кубичен сантиметър въздух

• При водопади – до 3000;
• В планините – до 2000;
• В гората – до 1500;
• В града – до 200;
• В жилищата – до 100;
• В колата – до 50;

Къде и как можете да се „заредите“ с отрицателни аеройони?

• Извън града, тъй като там тяхното количество е по-високо, отколкото в града. Разхождайте се по възможност в гора или в градския парк. Тръгвайте на разходка веднага след буря. Количеството на отрицателните йони през това време рязко се увеличава.