Наскоро в медиите излязоха публикации, че регулаторните органи в Унгария принудително са спрели работата на завод за битова химия, причината – цялата негова продукция се оказала потенциално опасна.

Но дори и качествените средства могат да навредят на здравето. Каква битова химия не следва да ползвате?

1. Смърт от освежител

Един от най-опасните предмети на битовата химия е освежителят за въздух. Неговото еднократно използване увеличава количеството на вдишания формалдехид с 25%.

Преди няколко седмици в Русия почина 13-годишен юноша, който вдишвал прекалено дълго време освежител. И такива новини за съжаление не са рядкост.

Но дори, ако използвате ароматен аерозол внимателно, то той може да се превърне във фактор, обуславящ развитието на злокачествени заболявания, патологии на щитовидната жлеза, черния дроб и на сърцето.

На второ място в класацията в класацията за най-опасните почистващи средства са тези за стъкла, тъй като съдържат нефтени дестилати, краткотрайното въздействие на които може да доведе до раздразнение на очите, дихателните пътища и главоболие.

Обикновено производителите пишат влизащите в състава на почистващото средство компоненти с малък шрифт.

Като прочитането им е възможно само с помощта на лупа, но това се отнася за хората с вече отслабено зрение, но за младите протичането на изписаните на етикета на опаковката съединения, не е проблем.

Но и пък ги регулаторните органи са прескочили много важна подробност в изискванията си към изписването на съдържанието на съответното почистващо средства.

Според тях маркировката на продукта трябва да бъде изписана с ясни, четливи, лесно видими и незаличими букви, но за размера не се споменава нищо, което прави възможни и злоупотреби от страна на производителите.

Практически във връзки перилни препарати се съдържат ПАВ – повърхностно-активни вещества. Без тях средството не е ефективно – именно ПАВ освобождават дрехите от мръсотията.

Но тези вещества невинаги се отмиват при плакнене. Попадайки върху кожата, могат да нарушат целостта на нейните клетки. Това води до забавяне на обменните процеси и отслабване на имунитета.

Много прахове, освен тези компоненти, съдържат хлор и формалдехид, които могат да предизвикат алергия и заболявания на дихателните пътища.

Как да избирате безопасното?

Търсете на етикетите – предназначението на средството и състава – там трябва да бъдат указани процентите на всички компоненти, начинът на приложение и дозировката на средството.

Маркировката трябва да има информация за степента на опасност на средството, а също и правила за безопасното му използване.

Често производителите не конкретизират химическите вещества в състава, а се ограничават само до груповото им название, и посочват какъв е начинът им на използване. Такива почистващи средства изобщо не трябва да купувате.

Според експерти е желателно да не използваме средства, които са силни аромати или са с добавени парфюми, а такива без миризма, тъй като вероятността последните да предизвикат алергия е най-малка.

Препоръчително е и да се предпочитат течните средства, тъй като лесно се разтварят и отмиват и няма риск да бъдат вдишани. А съдържанието на ПАВ не трябва да превишава 5%. Това винаги се посочва на опаковката от производителя.

Да забравите завинаги?

Ако можете, спрете да използвате битова химия под формата на аерозол изобщо, тъй като проветряването на помещението от него е невъзможно.

Това се дължи на факта, че химическите вещества, влизащи в състава на аерозолите, не се разпространяват бързо във въздуха, а остават в състояние на суспензия.