На всеки може да се случи да го хване ток, но понякога това преживяване може да ни коства живота.

Много хора се сблъскват с тази опасност по невнимание или незнание – докато се опитват да поправят счупения контакт, ако е тъмно и не виждат, че има някакви жици около тях, докато бъркат по електрическото табло и т.н.

Съществуват всякакви странни, а понякога и трагично-комични ситуации, в които хората, сме склонни да попадаме по случайност.

Но понякога тези ситуации могат да бъдат изключително опасни не просто за здравето ни, ами и за самия ни живот.

Кога токът е „безопасен“ и кога не?

За „безопасен“ и непредизвикващ абсолютно никакви последици в човешкия организъм се приема тока до 0,05 mA и с напрежение до 36 V.

Когато електрическото напрежение е по-високо от това, то се усеща от човека и има негативен, а понякога и смъртоносен ефект върху тялото, макар че не се наблюдава смърт от токов удар до 20 mА.

Най-опасният ток е този, по-висок от 20 mA в зависимост от организма на жертвата.

От какво зависи до каква степен ще ви засегне токовия удар?

Когато електрическия ток премине през човешкото тяло, той предизвиква ответна реакция, а последиците от него са необратими.

Това доколко ще засегне вашия организъм зависи от продължителността на преминаване, големината на тока, откъде ще мине точно и кои органи ще засегне.

А това зависи от мястото, където ви е ударил – ако имате късмет е възможно той да премине в затворена верига и да не стигне до жизненоважни части от човешкото тяло, но в повечето случаи той успява да разтърси цялото тяло.

От значение е още и средата – ако тя е течна, токът често се оказва смъртоносен. Поради това родителите ни винаги са ни повтаряли да не пипаме контакти и електрически уреди с мокри ръце!

Токов удар - какви са симптомите?

Да не усетите токов удар е практически невъзможно.

Симптомите, или по-точно реакцията на човешкия организъм е следствие от посочените по-горе фактори, а те са именно съкращаване на мускулите, парализиране, изтръпналост, изпадане в безсъзнание, изпадане в кома, затруднения в дишането, студенина в крайниците, сякаш кръв не достига до нас и др. При по-сериозни случаи се наблюдава смърт.

Токът има и забавено действие, така че е много грешно да се мисли, че ако ви е ударил ток и сте оцелели, вече сте в пълна безопасност – той предизвиква съсирване на кръвта, което може да доведе до смърт, ако не се предприемат мерки.

Какво да правим, ако ни удари ток и сме в съзнание?

Ако ни удари ток и изпаднем в безсъзнание е ясно, че няма да има какво да направим за себе си.

Но ако сме в съзнание и в онези няколко секунди на действие разбираме какво става, първото нещо, което трябва да направим е да намерим начин да се отделим от тока и да прекъснем контакта с него.

Възможно е токът да ни отхвърли, което е по-добрия вариант.

Тогава е важно да се отдалечим възможно най-много от мястото на инцидента и незабавно да потърсим лекарска помощ.

Как да окажем първа помощ при токов удар на някой друг?

Отново на първо място, трябва да прекъснем контакта, като внимаваме и за себе си, за да не бъдем повлечени и ние във веригата. Това става, като използваме изолиращи средства.

След като успеем да измъкнем ранения от примката на тока трябва да проверим дишането му, като при необходимост му направим изкуствено такова.

Задължително е, ако пострадалия не е в съзнание да се обадим на бърза помощ и да се опитаме да го свестим. При възможни изгаряния е препоръчително да ги наложим с нещо студено, за да облекчим болката.

Важно е да внимаваме, докато работим с електрически уреди и в среди с наличие на ток, за да избегнем потенциален токов удар!